Genetika: Uspjeh bh. naučnika u velikom internacionalnom istraživanju

Studija u kojoj su sudjelovali istraživači s Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu otkrila je kako genetika može promijeniti efikasnost metformina, najčešće korištenog lijeka u terapiji dijabetesa tipa 2.


Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Metformin je lijek prvog izbora u terapiji dijabetesa tipa 2 kojeg koristi više od 100 miliona ljudi širom svijeta. Lijek štiti osobe s dijabetesom od kardiovaskularnih te bubrežnih i očnih komplikacija bolesti. Metformin međutim djeluje znatno bolje kod nekih osoba, a slabije kod drugih. Uzroci ove varijabilnosti nisu poznati.

U istraživanju koje je proveo veliki internacionalni Metformin Genetics konzorcij u kojem su sudjelovali i istraživači s Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, identificirana je genetička varijanta (promjena u DNK kodu GLUT2 gena) koja utječe na efikasnost metformina. Istraživači su otkrili da osobe koje imaju dvije kopije genetičke varijante reagiraju bolje na terapiju metforminom, što odgovara 550 mg nižoj dozi lijeka. Rezultati istraživanja su objavljeni u prestižnom časopisu Nature Genetics.

Studiju su vodili prof. dr. Ewan Pearson, University of Dundee u Škotskoj i prof. dr. Kathleen Giacomini, University of California San Francisco u SAD-u. Naučni tim iz Bosne Hercegovine činili su prof. dr. Sabina Semiz, trenutno nastavnik na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu, doc. dr. Tanja Dujić, prof. dr. Adlija Čaušević, dr. Tamer Bego i doc. dr. Maja Malenica s Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te prof. dr. Zelija Velija-Ašimi iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

– Ovaj rad je uključio 13.123 osobe različitih etničkih pripadnosti i predstavlja najveću farmakogenetičku studiju metformina provedenu do danas, izjavila je doc. dr. Tanja Dujić, nastavnik na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i trenutno postdoktoralni istraživač u timu profesora Pearsona na Univerzitetu u Dundeeju.

– Nalazi studije predstavljaju korak bliže personaliziranoj terapiji dijabetesa tipa 2, što zapravo znači da doza i lijek trebaju biti prilagođeni pojedincu da bi se postigla maksimalna djelotvornost i izbjegli neželjeni efekti lijeka. Jako smo sretni da je rad našeg tima u Bosni i Hercegovini doprinio ovom značajnom istraživanju, naglasila je Dujić.

Studija je financirana od strane Wellcome, Diabetes UK i National Institues of Health USA, te Vijeća ministara BiH/ Ministarstva civilnih poslova BiH i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke BiH kroz grantove dodijeljene prof. dr. Sabini Semiz i stipendije Europske fondacije za istraživanje dijabetesa dodijeljene doc. dr. Tanji Dujić.

(Radio Sarajevo)