Gates Cambridge stipendije

Internacionalni studenti mogu se prijaviti za Gates stipendiju na Univerzitetu Cambridge u Velikoj Britaniji. Studenti se mogu prijaviti za drugi i treći ciklus studija, a stipendija uključuje troškove školarine, prevoza i mjesečni džeparac.


gates stipendije

Internacionalni studenti mogu se prijaviti za Gates stipendiju na Univerzitetu Cambridge u Velikoj Britaniji. Studenti se mogu prijaviti za drugi i treći ciklus studija, a stipendija uključuje troškove školarine, prevoza i mjesečni džeparac.

gates stipendijeGates Cambridge Scholarships je jedan od najprestižnijih programa međunarodnih stipendija u svijetu.

Program je osnovan 2000. godine donacijom Fondacije Bill-a i Melinde Gates Univerzitetu u Kembridžu u iznosu od 210 miliona američkih dolara i namijenjen je studentima iz inostranstva, za pokrivanje svih troškova studija na ovom prestižnom Univerzitetu.

Fondacija dodjeljuje svake godine 90 novih stipendija, od kojih 40 za područje SAD-a, a 50 za ostale međunarodne studente. Do sada se, u alumni bazi fondacije, nalazi 1.239 stipendista iz 96 zemalja svijeta.

Rok za prijave je 3.12.2013. godine, a aplikacijski proces se otvara 1.9.2013. godine. Početak studija je oktobar 2014. godine.

Prednost imaju kandidati sa visokim akademskim uspjehom, koji posjeduju liderske sposobnosti i predani su radu za unapređenje životne sredine u kojoj žive.

Informacije o načinu prijave na: www.gatescambridge.org/apply

Dodatne informacije o stipendiji: www.gatescambridge.org

(ues.rs.ba)