Freudov test ličnosti: Otkrijte šta vam je bitno u životu!

Obične, svakodnevne aktivnosti mogu vam pokazati šta vam je najvažnije i šta vas pokreće u životu.


sigmund freud

Ovaj test je koristio i sam Sigmund Freud kako bi ustanovio prioritete u životu svojih pacijenata.

Dakle:

Kod kuće ste i u isto vrijeme dogodi se pet različitih stvari koje zahtijevaju vašu reakciju.

Kojim redom ćete im posvetiti pažnju?

  • Pozvoni telefon
  • Dijete zaplače
  • Neko vam kuca na vrata
  • Veš vam se suši na terasi, a upravo počinje padati kiša
  • Voda koju ste pustili iz slavine počinje se prelijevati preko umivaonika

Sada zapišite na papir kojim redom biste izvršavali ove zadatke.

Na sljedećoj stranici provjerite rezultate.