Filozofski fakultet UNTZ: Nije Osmi mart samo osmog marta

Svjedoci smo svakodnevnih kršenja prava žena...


8mart

Studentsko vijeće Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava, organizuje predavanje na temu položaja žena u Bosni i Hercegovini sa posebnim fokusom na žene u akademskoj zajednici.

Predavanje će biti simbolično organizovano na Dan žena – Osmi mart.

 – Svjedoci smo svakodnevnih kršenja prava žena, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu. Najčešće žrtve su novinarke i političarke gdje nerijetko osim psihičkog pritiska, omalovažavanja i torture, budu žrtve i fizičkih napada. Osim njih, omalovažavanju na polnoj osnovi izložene su i sve druge profesije čak na tako suptilan i latentan način da ni sami nismo svjesni toga. Svakako, porazno je što nema ohrabrujućeg napretka u samoj borbi za iskorjenjavanjem ovih pojava, ali to, naravno, ne treba značiti da borba za jednaka prava žena treba da prestane. Pridružite nam se na predavanju i diskusiji na pomenutu temu, te zajedničkim snagama postanimo zagovornici pozitivnih društvenih promjena, napisali su na stranici Filozofskog fakulteta u Tuzli.

Studentsko vijeće Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava,…

Posted by Studentsko vijeće Filozofskog fakulteta u Tuzli on Friday, 5 March 2021