FBiH: Informacije za korisnike studentskih zajmova u akademskoj 2010/2011. godini

Upravni odbor Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine objavio je na stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke informacije za korisnike studentskih zajmova u akademskoj 2010/2011. godini.


fmon zajmovi logo

Upravni odbor Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine objavio je na stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke informacije za korisnike studentskih zajmova u akademskoj 2010/2011. godini.

fmon zajmovi logoStudenti korisnici studentskih zajmova Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine u akademskoj 2010/2011. godini obavezni su dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta Ugovora o dodjeli studentskog zajma u akademskoj 2010/2011. godini, i to:

  • Potvrda o statusu redovnog ili paralelnog studenta na priznatoj visokoškolskoj ustanovi u akademskoj 2011/2012. godini, s obaveznom naznakom o upisanoj godini studija, redovnom izvršavanju prethodnih studijskih obaveza bez obnove semestra / godine studija te broju preostalih semestara / studijskih godina do sticanja kvalifikacije za rad na osnovu završetka studija (original ili ovjerena fotokopija; za studente koji nisu okončali i uredno pohađaju upisani studij);
  • Potvrda o statusu apsolventa na priznatoj visokoškolskoj ustanovi u akademskoj 2011/2012. godini, s obaveznom naznakom o vremenu trajanja tzv. apsolventskog staža (original ili ovjerena fotokopija; za studente apsolvente) ;
  • Diploma / Uvjerenje o završetku studija (ovjerena fotokopija diplome / original ili ovjerena fotokopija uvjerenja; za diplomirane studente);
  • Potvrda o obnovi semestra / godine studija ili ispisu s redovnog ili paralelnog studijana priznatoj visokoškolskoj ustanovi u akademskoj 2011/2012. godini (original ili ovjerena fotokopija; za studente koji su obnovili prethodni semestar / godinu studija ili prekinuli upisani studij);
  • Uvjerenje o položenim ispitima s izračunatim i iskazanim prosjekom ocjena – na dvije decimale (original ili ovjerena fotokopija)

Studenti koji su preuzeli zajam u akademskoj 2009./2010. godini, nisu koristili zajam u akademskoj 2010./2011. godini, a u međuvremenu su završili studije, obavezni su dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta Ugovora o dodjeli studentskog zajma u akademskoj 2009/2010. godini, i to:

  • Diploma / Uvjerenje o završetku studija (ovjerena fotokopija diplome / original ili ovjerena fotokopija uvjerenja; za diplomirane studente);
  • Uvjerenje o položenim ispitima s izračunatim i iskazanim prosjekom ocjena – na dvije decimale (original ili ovjerena fotokopija).

Tražene dokaze o ispunjavanju uvjeta Ugovora o dodjeli studentskog zajma akademskoj 2010/2011. godini potrebno je poslati najkasnije do 30. 11. 2012. godine, i to poštom na adresu:

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke – Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine, Obala Maka Dizdara br. 2, 71000 Sarajevo, uz obaveznu naznaku: “Dokazi o ispunjavanju uvjeta Ugovora o dodjeli studentskog zajma u akademskoj 2010/2011. godini – Ne otvarati!”

Dokazi o ispunjavanju uvjeta Ugovora o dodjeli studentskog zajma u akademskoj 2010/2011. godini neće se vraćati korisnicima.

Korisnici studentskih zajmova Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine u akademskoj 2010/2011. godini koji blagovremeno ne dostave tražene dokaze smatrat će se korisnicima koji nisu ispunili uvjete Ugovora o dodjeli studentskog zajma u akademskoj 2010/2011. godini, te će biti u obavezi povrata dodijeljenog studentskog zajma u roku od 120 dana nakon gubitka prava na studentski zajam.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 033/276-383 svakim radnim danom u vremenu od 9 do 13 sati ili putem elektronske pošte studentski.zajmovi@fmon.gov.ba, kao i na internetskoj stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (www.fmon.gov.ba).

(fmon.gov.ba)