Fakultet za upravu UNSA: Najavljena saradnja sa Fakultetom upravnih nauka i javnih politika Tehnološkog univerziteta MARA iz Malezije

Nakon što su ranije ostvareni inicijalni kontakti, organiziran je online sastanak predstavnika Fakulteta upravnih nauka i javnih politika Tehnološkog univerziteta MARA iz Malezije i Fakulteta za upravu – pridružene članice Univerziteta u Sarajevu.


kampus unsa

Fakultet upravnih nauka i javnih politika daje akademski i stručni doprinos od 1965. godine kao nasljednik Škole uprave i prava i dio je najvećeg javnog univerziteta u Maleziji sa 35 kampusa u svih trinaest pokrajina. Na ovom fakultetu se realiziraju stručne obuke za državne službenike i namještenike i akademske programe za sva tri ciklusa studija, naročito iz oblasti: upravnih nauka, korporativne administracije, okolišne administracije, te međunarodnih odnosa i diplomatije.

Sastanku su kao dio malezijske delegacije prisustvovali profesori: dr. Abdul Jalil Mohamed Ali, dekan Fakulteta, te prodekani i koordinatori, dr. Memiyanty Haji Abdul Rahim, dr. Zarina Mohd Zain, dr. Farhatul Mustamirrah Mahamad i dr. Mazlan Che Soh, dok su Fakultet za upravu predstavljali dekan dr. Emir Tahirović i prodekan dr. Amel Delić.

Zaključeno je da će postojanje memoranduma o saradnji između dva univerziteta, koji je potpisan 2019. godine i na snazi je do septembra 2022. godine, formalno olakšati saradnju, koja bi se primarno trebala razvijati u oblasti razmjene akademskih iskustava, realizaciji zajedničkih istraživačkih projekata, organizaciji zajedničkih naučnih konferencija, izdavačkoj djelatnosti i, naravno, razmjeni studenata i akademskog osoblja.

Dogovoreno je da se već u tekućem semestru realiziraju obostrana online gostujuća predavanja akademskog osoblja dviju institucija. S obzirom na vrlo ugodnu radnu atmosferu i konkretne ideje sa održanog sastanka, zaključeno je da je ovo početak vrlo uspješne saradnje.