Fakultet političkih nauka u Sarajevu organizira Dan otvorenih vrata

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 12.5. 2016. u 13:00 sati bit će održan Dan otvorenih vrata.


FPN UNSA cover

Cilj ove manifestacije je upoznati zainteresirane kandidate/potencijalne buduće studente Fakulteta sa odsjecima i studijskim programima koje nudi FPN, sa pravilima i procedurama upisa na Fakultet i organizacijom nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

Mladima koji imaju interes za studij na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu obratit će se dekan prof.dr. Šaćir Filandra, šefovi Odsjeka Politologija, Sociologija, Socijalni rad, Komunikologija/Žurnalistika i Sigurnosne i mirovne studije. O važnosti studija za buduće bavljenje profesijom studentima će govoriti Senad Hadžifejzović.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Fakultet političkih nauka ove godine upisuje studente na redovni, redovni-samofinancirajući i vanredni studij, na dodiplomskom (bachelor) i master nivou. Upisna procedura, kao i kriteriji za upis bit će propisani Konkursom Univerziteta u Sarajevu.

Više informacija zainteresirani kandidati mogu dobiti putem web sitea FPN.

(Faktor.ba)