Fakultet političkih nauka i Goethe-Institut potpisali saradnju na projektu Media Incubator

Projekat će omogućiti studentima Odsjeka Komunikologija/Žurnalistika da steknu nova znanja i vještine u oblasti društveno odgovornog novinarstva (socially responsible reporting), kroz organizaciju seminara, workshopa i praktičnog rada na izradi novinarskih priča o ranjivim skupinama u društvu.


fpn unsa

Dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Sead Turčalo i direktor Goethe-Instituta, ureda u BiH Martin Schumacher, potpisali su danas Pismo namjere o saradnji na projektu Media Incubator.

Projekat će omogućiti studentima Odsjeka Komunikologija/Žurnalistika da steknu nova znanja i vještine u oblasti društveno odgovornog novinarstva (socially responsible reporting), kroz organizaciju seminara, workshopa i praktičnog rada na izradi novinarskih priča o ranjivim skupinama u društvu. Kroz projekat je predviđena i nabavka opreme i knjiga za Fakultet političkih nauka.

Koordinatorice projekta na FPN su prof.dr. Lejla Turčilo, šefica Odsjeka Komunikologija/Žurnalistika i v.asst. Lamija Silajdžić, sekretarka Odsjeka.