Evropski Parlament nudi više treninga u sklopu svog sekretarijata

Pozivaju se mladi ljudi da se prijave za obuku u okviru Evropskog Parlamenta, koja im omogućava da saznaju više o djelovanju EU integracija i institucija Evropske Unije.


evropsk parlament

Cjelokupna obuka je plaćena i svi troškovi su pokriveni. Da bi se kakndidati prijavili za određenu školarinu, moraju dokakzati svoje radno iskustvo u nekoj od oblasti (novinarstvo), svojom publikaciojm, ili slično. Trening se održava na period od pet mjeseci.

Kandidati moraju ispuniti sljedeće uslove:

  • Da znaju jedan od tri jezika EU ( engleski, njemački, francuski)
  • Da su iz zemalja EU, ili zemalja koje su u procesu pripajanja EU
  • Da imaju minimum 18 godina

Prijave slati na e-mail adresu: stages@europarl.europa.eu

Rok za prijavu je 15.10.2018.

Više informacija možete pronaći ovdje.

(STUDOMAT.ba)