EURIAS stipendije za međunarodne istraživače

Evropski institut za napredne studije - (European Institutes for Advanced Study-EURIAS) nudi 43 međunarodne stipendije i to na polju humanističkih i socijalnih nauka na univerzitetima širom Evrope.


eurias logo

Ovaj program nudi boravak i stipendiju na jednom od 16 evropskih instituta u trajanju od deset mjeseci. Instituti za napredne studije podržavaju fokusiran, samostalan rad istaknutih istraživača. Stipendisti programa će dobiti najbolje istraživačke i intelektualne uslove. Program je namijenjen svim disciplinama humanističkih i društvenih studija.

Takođe je namijenjen kandidatima koji se bave umjetnošću i egzaktnim naukama pod uslovom da:

  • istraživački projekat ne zahtijeva intezivan laboratorijski rad
  • je rad na neki način povezan sa humanističkim i društvenim naukama
  • kandidat aplicira za institut koji se ne bavi samo humanističkim i društvenim naukama.

Ukoliko želite da se prijavite morate da pošaljete sljedeća dokumenta:

  • popunjenu EURIAS prijavu
  • listu publikacija
  • detaljnu biografiju
  • publikacije u pdf formatu koje moraju biti na engleskom jeziku
  • kopiju doktorske diplome u pdf formatu
  • izbor tri instituta na kojima biste radili
  • Prilikom prijavljivanja, kandidati moraju posjedovati i doktorsku disertaciju i dvije godine istraživačkog iskustva nakon završetka studija.

Prvi rezultati će biti objavljeni u novembru 2015. godine dok će konačni izbor kandidata biti objavljen u januaru 2016. godine.

Rok za slanje prijava je 5. jun 2015. godine.

Dodatne informacije: www.2016-2017.eurias-fp.eu

(UIS)