Erasmus+ mobilnost: Provedite sedam dana na ekskurziji u Njemačkoj

Konkurs je namijenjen za studente i akademsko osoblje Odsjeka za germanistiku.


passport and tickets on map
Ilustracija: STUDOMAT

U okviru programa ERASMUS+ raspisan je konkurs za sedmodnevnu mobilnost (ekskurziju) na Univerzitetu u Saarlandu, gradu Saarbrücken u Njemačkoj u ljetnom semestru akademske 2023/2024. godine.

Sedmodnevna aktivnost će se realizovati u periodu od 02. do 09. juna 2024. godine na temu “Mjesta sjećanja u Sarajevu i Saarbrückenu”.

Ko se može prijaviti:

  • akademsko osoblje Odsjeka za germanistiku za mobilnost u svrhu treninga (2 mjesta)
  • studenti Odsjeka za germanistiku za sedmodnevnu mobilnost/ekskurziju (8 mjesta)

Za studente je predviđena dnevnica u iznosu od 70 eura i putni troškovi u iznosu od 275 eura, a za akadmsko osoblje dnevnica u iznosu od 160 eura i putni troškovi u iznosu od 275 eura.

Rok za prijavu:

Konkurs je objavljen 22.04.2024. godine, a krajnji rok ra prijavu je 19.05.2024. godine. Prijavljujete se isključivo Službi za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo Filozofskog fakulteta na mail: mirsada.hosic@ff.unsa.ba.

Potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na linku.