Erasmus+ mobilnost na univerzitetu u Slovačkoj

U okviru Erasmus+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na Univerzitetu Matej Bel u Banskoj Bistrici.


Predviđeni period boravka na Univerzitetu je ljetni semestar ak. 2020/2021. godine. Broj ponuđenih mjesta za studente je tri, te se mogu prijaviti studenti osnovnih, master i PhD studija Univerziteta u Sarajevu.

U boravak na Univerzitetu uključena je i stipendija u iznosu od 800 € mjesečno, te 275 €, za troškove puta. Kandidati koji žele aplicirati trebaju dostaviti nominacijsko pismo, izjavu o mobilnosti, ugovor o učenju, prijepis ocjena, dokaz o poznavanju jezika – nivo B1, sken pasoša i CV.

Rok za prijavu je 29. oktobar 2020. godine. Koje su ponuđene studijske oblasti i detaljnije o konkursu pročitajte ovdje.