ENS Cachan – Međunarodni program stipendija

The Ecole Normale Supérieure de Cachan (ENS Cachan), prestižna francuska visokoobrazovna institucija, nudi stipendije kandidatima iz čitavog svijeta koji žele da master i doktorske studije pohađaju na ovoj visokoobrazovnoj instituciji.


ENS Cachan

The Ecole Normale Supérieure de Cachan (ENS Cachan), prestižna francuska visokoobrazovna institucija, nudi stipendije kandidatima iz čitavog svijeta koji žele da master i doktorske studije pohađaju na ovoj visokoobrazovnoj instituciji.

Za ovaj program mogu se prijaviti kandidati koji trenutno studiraju ili su studije nedavno završili na visokoobrazovnim institucijama izvan Francuske.

Oblasti:

  • matematika,
  • kompjuterske nauke,
  • fizika,
  • hemija,
  • biologija,
  • mašinsko i građevinsko inženjerstvo,
  • ekonomija i menadžment,
  • društvene nauke,
  • jezici i
  • dizajn.

Zavisno od predmeta studijskog boravka, visina stipendije iznosi od 500 do 1.000 eura.

Prijavu poslati elektonskim putem na adresu: boursi15@ens-cachan.fr.

Dokumeta za prijavu u papirnoj formi dostaviti na adresu:

École normale supérieure de Cachan
Relations internationales
61, Avenue du Président Wilson
94235 Cachan cedex – France

Rok za prijavu: 26. april 2015. godine.

Dodatne informacije: ENS Cachan International Scholarship Programme

(ues.rs.ba)