ELSA BiH: “Pravedan svijet u kojem se poštuju ljudsko dostojanstvo i kulturološka različitost”

ELSA (European Law Students' Association) je internacionalna, nezavisna, nevladina, neprofitna organizacija, organizirana i vođena od strane studenata i mladih pravnika i za studente i mlade pravnike.


elsa mreza

ELSA (European Law Students’ Association) je internacionalna, nezavisna, nevladina, neprofitna organizacija, organizirana i vođena od strane studenata i mladih pravnika i za studente i mlade pravnike.

elsa_mrezaDaleke 1981. godine, pet studenata iz Austrije, Mađarske, Poljske i Zapadne Njemačke je osnovalo ELSU. Do danas, ELSA je postala najveća nezavisna studentska asocijacija u svijetu i uspostavljena je na gotovo 300 pravnih fakulteta u 42 zemlje diljem Europe, sa brojem članova koji prelazi 38 000 studenata i mladih pravnika.

ELSA aktivnosti su šarolike i pružaju širok spektar akademskih i profesionalnih dešavanja i projekata koji su organizirani kako bi ispunili viziju ELSA-e, a sve u cilju da osigura svojim članovima prilike  da rade na svojim vještinama i da budu u interakciji sa svojim kolegama i kolegicama. Nadalje, ELSA omogućava studentima priliku da svoja znanja i vještine unaprijede kroz STEP program (Students’ trainee exchange program), kao i kroz razne publikacije. ELSA nudi studentima pravnih fakulteta savršenu platformu za razvoj i usavršavanje  već postojećih vještina, sticanje novih prijatelja kolega i profesionalaca diljem Europe.

ELSA BiH je dio ELSA mreže kao punopravni član od 2010. godine i  od tada niže mnoštvo uspješnih konferencija, seminara,  okruglih stolova, rasprava na razne teme interesantne svojim članovima, kako iz  Bosne i Hercegovine tako i internacionalno. Među projektima koje je ELSA BiH realizirala nalaze se i ELSA BiH Mock Trials Moot Court Competition, takmičenje u simuliranom suđenju, organizovano od strane Vijeća Europe, ELSA BIH i Sarajevo Film Festivala, a koje je održano na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (26.7– 28.7.2010. godine), Međunarodna konferencija “EUthanAsia- Europske perspektive o eutanaziji i potpomognutom samoubistvu” u Sarajevu (9.3. – 14.3.2011), na kojoj je prisustvovalo 15 stranih studenata prava, među kojima i studenti prava iz ALSA (Asian Law Students’ Association) Japan, a gost predavač na ovoj konferenciji je bio Dr. Daniel Rietiker, advokat iz Europskog suda za ljudska prava. Također, bitno je spomenuti i međunarodnu razmjenu studenata prava, STUDY VISIT ELSA Amsterdam – ELSA Sarajevo, u sklopu koje je 20 studenata prava iz Amsterdama provelo 6 dana u Sarajevu (4.4.-9.4.2011. godine), upoznavajući se sa radom domaćih i međunarodnih organizacija i institucija, a studenti prava iz Sarajeva su uzvratili svoju posjetu Amsterdamu (1.10.-6.10.2011. godine), a tom prilikom su posjetili i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Haagu. Među zadnjim projektima ELSA BiH nalazi se i Simulacija rada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održana u maju ove godine.

ELSA BiH trenutno  ima mrežu od tri punopravne lokalne grupe: ELSA Mostar, ELSA Sarajevo i ELSA Banja Luka, s ciljem da u skorijoj budućnosti budu prisutni i Bihaću, Zenici, Istočnom Sarajevu i Travniku.

ELSA na STUDOMAT forumu.

(STUDOMAT.ba)