Koraci za najbrže učenje

Učenje je složeni psihički proces koji obuhvata usvajanje navika, informacija, znanja, vještina i sposobnosti. To je proces uskladištenja podataka u pamćenje. Učenje i pamćenje su dva međusobno nadopunjujuća aspekta procesa učenja.


ucenje ilustracija1

Učenje je složeni psihički proces koji obuhvata usvajanje navika, informacija, znanja, vještina i sposobnosti. To je proces uskladištenja podataka u pamćenje. Učenje i pamćenje su dva međusobno nadopunjujuća aspekta procesa učenja.

Psihički faktor za učenje je motivacija. Motivacija je sve ono što potiče na aktivnost, što tu aktivnost usmjerava i što joj određuje intenzitet i trajanje. To je “volja za nešto”. Motivacija je bitna za učenje i za bilo koji drugi rad. Sve što radimo bez volje i s negativnim stavom s vremenom ostavlja tragove na planu ličnosti i do psihičke nestabilnosti. Načini za motiviranje su sljedeći: