Ekonomski fakultet u Zenici pokrenuo i treći ciklus

Budući studenti trećeg ciklusa mogu izabrati jedan od dva modula.


Prije nekoliko dana objavljen je Poziv za upis prve generacije trećeg ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Studij trećeg ciklusa pokrenut je kao odgovor na stalne promjene u užem i širem okruženju koje zahtijevaju kontinuirano stvaranje novih vrijednosti koje trebaju pružiti kvalitetan odgovor savremenim izazovima današnjice.

Advertisements

Studij je baziran na usvajanju savremenih naučnih i istraživačkih dostignuća iz oblasti biznisa i namijenjen je prvenstevno diplomiranim ekonomistima, ali i svim diplomiranim studentima ostalih srodnih fakulteta iz Bosne i Hercegovine i izvan nje, koji žele unaprijediti i poboljšati svoja znanja iz ekonomije.

Budući studenti trećeg ciklusa mogu izabrati jedan od dva modula:

  • Menadžment i
  • Finansije i računovdstvo.

Uslovi u kojima je Ekonomski fakultet postojao i opstajao permanentno su nametali potrebu školovanja stručnjaka iz oblasti savremenog poslovanja kao što su: menadžment, preduzetništvo, bankarstvo, marketing, računovodstvo, revizija, poslovne finansije, osiguranje, lјudski resursi, poslovna informatika, ekonomska analiza i politika, međunarodna ekonomija, itd. Uporedo sa time, Ekonomski fakultet je davao potrebna znanja za naučna istraživanja u raznim oblastima savremene ekonomske nauke.

Advertisements

Uvođenje trećeg ciklusa predstavlja složen proces koji zahtijeva sistematičan pristup kako bi ponudili nastavni program koji odgovara savremenim izazovima koje nameće privreda.

 – Već nekoliko godina sistematično analiziramo iskustva drugih visokoškolskih ustanova koje imaju treći ciklus studija. Njihova iskustva značajno su doprinijela kreiranju atraktivnog nastavnog plana i programa koji predstavlja veliki iskorak koji omogućava stjecanje potrebnih znanja za naučna istraživanja u raznim oblastima savremene ekonomske nauke, istakao je dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, prof.dr.Alaudin Brkić.

Sa naučnim zvanjem doktora ekonomskih nauka, svršeni studenti biće osposoblјeni za samostalni i timski naučnoistrživački rad u naučnoistraživačkim institutima, institucijama visokog obrazovanja, razvojnim centrima, institucijama i organizacijama vladinog i nevladinog sektora, međunarodnim projektnim timovima kao i u relanom finansijskom i nefinansijskom poslovnom sektoru. Takođe, biće osposoblјeni da upravlјaju razvojnim projektnim timovima i da rukovode preduzećima i institucijama u svim sektorima.

Studij trećeg ciklusa studija Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici sa specijalističkim znanjima iz užih naučnih oblasti: Menadžment, Marketing, Finansije i Računovodstvo i revizija organizuje se u trajanju od tri godine (6 semestara) po Bolonjskom sistemu 4+1+3. Kandidati pri upisu studija odlučuju o trećem obaveznom modularnom predmetu koji se izvodi u prvom semestru studija, a u zavisnosti od uže naučne oblasti koju kandidat želi izučavati.