Edukativna igra EESC-a

U sklopu Evropskog socijalnog i privrednog odbora objavljena je igra pod nazivom R EU Ready? namijenjena svima onima koje zanima kako funkcioniše Evropska unija i koji bi se htjeli naći u ulozi vijećnika u Briselu.


eesc

U sklopu Evropskog socijalnog i privrednog odbora objavljena je igra pod nazivom “R EU Ready?” namijenjena svima onima koje zanima kako funkcioniše Evropska unija i koji bi se htjeli naći u ulozi vijećnika u Briselu.

U igri možete izabrati funkciju koju želite preuzeti, temu za raspravu i utjecati na druge vijećnike. Cilj igre je dobiti podršku barem 75% članova Vijeća za mišljenje koje zastupate, kako bi na taj način ono bilo usvojeno kao politika Odbora i utjecalo na druge institucije Evropske unije.

Evropski privredni i socijalni odbor služi kao savjetodavno tijelo za davanje stručnih savjeta glavnim institucijama Evropske unije (Evropskoj komisiji, Evropskom vijeću i Evropskom parlamentu). Jedna je od njegovih glavnih zadaća i pomoć u premošćivanju jaza između evropskih institucija i “organiziranog civilnog društva”. Promiče participativnu demokratiju u Evropskoj uniji i pomaže u jačanju uloge organizacija civilnog društva kroz uključivanje u “strukturirani dijalog” s tim skupinama u zemljama članicama EU-a, kao i u drugim zemljama širom svijeta.

Ovu edukativnu igru možete pronaći ovdje.

(mladi.info)