Preuzmite ECTS vodič za 2015. godinu

ECTS users' guide 2015 je vodič koji pruža smjernice za primjenu ECTS i daje linkove ka korisnim pratećim dokumentima.


ects users guide 2015

Vodič je namijenjen studentima, akademskom i administrativnom osoblju na visokoškolskim ustanovama, kao i ostalim zainteresovanim stranama.

The European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS (evropski sistem prenosa bodova) predstavlja efikasan instrument za kreiranje transparentnih studijskih programa, za pospješivanje mobilnosti studenata, za lakše prepoznavanje i komparaciju studijskih programa, kao i za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija.

U pitanju je alat Evropskog prostora visokog obrazovanja (European Higher Education Area – EHEA) kojim se poboljšava kvalitet visokog obrazovanja.

Vodič možete preuzeti u prilogu.

(UIS)