Rektorat Univerziteta u Sarajevu organizira diskusiju pod naslovom “O nauci i njenom vrednovanju”.


Događaj će biti upriličen u srijedu 5. jula 2017. godine, sa početkom u 10:00 sati, u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Uvodničar će biti uvaženi akademik prof. dr. Kemal Hanjalić.

Pozivaju se svi zainteresovani na učešće u diskusiji o ovoj značajnoj temi.

(UNSA)