Devet strategija za dobro korištenje vremena u učenju

U procesu učenja treba da budete svjesni kako koristite svoje vrijeme. Vrijeme je važan resurs u organizovanju, određivanju prioriteta i postizanju ciljeva u učenju. Ali i za druge aktivnosti – druženje, porodicu, hobi itd.


vrijeme

Pred vama su korisne strategije za efikasno upravljanje vremenom u učenju:

1. Uvijek definišite sopstvene ciljeve što je jasnije moguće. Da li imate osjećaj da ne radite ono što želite jer niste postavili ciljeve? Jedan od faktora koji izdvaja uspješne učenike i studente je njihova sposobnost da razmisle šta žele da postignu i imaju zapisane ciljeve koje konstantno obnavljaju. Vaši dugoroči ciljevi treba da utiču na vaše dnevne aktivnosti i da budu na vašoj listi obaveza. Bez cilja ljudi odlutaju na ličnom planu i planu učenja.

2. Analizirajte kako trošite vrijeme. Da li provodite dovoljno vremena na projektima (iako možda nisu tako hitni sada) koji su potrebni  da razvijete sebe ili svoju karijeru? „Koja je najbitnija upotreba mog vremena sada?“ To je pitanje koje bi moglo da vam pomogne, ako ga postavljate sebi često, da se fokusirate na važne zadatke i prestanete da gledate zadatke koji se čine hitnim (ili prijatnim), ali nisu bitni za vaše ciljeve.

3. Imajte plan. Kako možete ostvariti ciljeve bez plana? Većina ljudi zna šta želi, ali nemaju plan da to ostvare, osim običnim napornim radom. Naučite da sastavljate listu obaveza, koristite dnevne i nedjeljne planere. U planer unesite sve bitne događaje u vezi sa školom ili fakultetom. Kada su pismeni i usmeni ispiti, kolokvijumi, testovi, do kada treba predati seminarski rad itd. Kada su konsultacije, sastanci, vežbe. Plan možete predstaviti i grafički ako vam je tako lakše.

Vaš godišnji plan treba da se dnevno ažurira i preuređuje kako postepeno postižete zacrtano. Uspešni ljudi konstantno prave liste. To im omogućava da vode računa o prioritetima i da budu fleksibilni na promjenu prioriteta. Ovo bi trebalo raditi i sa ličnim i planovima učenja.

Lekcija koju treba da naučite je da što više vremena provedete planirajući vaše vrieme i aktivnosti, više ćete vremena imati za te aktivnosti. Postavljanjem ciljeva i uklanjanjem lopova vremena i takvim postupanjem svakog dana shvatićete da ćete imati dodatno vremena nedjeljno da iskoristite na one aktivnosti i ljude koji su vama najbitniji.

4. Analizirajte planirane aktivnosti. Problemi će se uviek javljati, vrijednost dobrog plana je da ih na vrijeme prepoznate i nađete rješenja. Dobro upravljanje vremenom omogućava da mjerite koliko ste blizu ciljeva jer ono što možete da mjerite, možete i da kontrolišete.  Uvijek pokušajte da djelujete preventivno. Dobra strategija učenja je da isplanirate reviziju pređenog materijala jednom nedjeljno.

5. Zapišite šta sve treba da uradite, zatim odlučite šta ćete uraditi odmah, a šta kasnije, za šta ćete zadužiti nekog drugog, šta ćete odložiti za neki naredni period.

6. Potrebno je da odredite na koliko ćete praviti pauze u učenju. Da li je to 45 minuta ili jedan sat? Koliko će vremenski iznositi pauze? Njihovu dinamiku. Nekad će vam biti potrebne češće pauze, na primjer ako je materija teža.

7. Sedma bitna stvar je da naučite da zadatke poredate po prioritetu. Gledajte da kad krećete sa učenjem, počnete od težih stvari.

8. Iskoristite vrieme za učenje do maksimuma. Ne morate učiti samo za radnim stolom. Možete učiti kada putujete autobusom, preslušavati se tokom trčanja ili šetnje i sl.

9. Neposredno  prije časa rezimirajte ono što ste naučili. Također, poslije časa, rezimirajte ispredavano gradivo. Dokazano je da se najviše zaboravlja u roku od 24 sata, ukoliko se ne rezimira.

(Vodič za učenje / STUDOMAT.ba)