Detektivska mozgalica: Ko je ubio usamljenog starca?

Testirajte svoje detektivske sposobnosti.


e00a345c6b96890ff5a67d03b3 e1614715109841

Usamljeni starac živio je u svojoj kući u predgrađu grada. Nikad nije dugo izlazio iz kuće. Bio je ljetni petak kad je poštar prošao i pozvao čovjeka. Nije bilo odgovora. Poštar je pogledao u prozor i vidio ga u lokvi krvi. Kad je policajac stigao, pronašao je novine od utorka, dvije boce toplog mlijeka i jednu bocu hladnog mlijeka.

Sutradan je ubica uhapšen. Kako je policija tako brzo saznala o kome se radi?

e00a345c6b96890ff5a67d03b3

Rješenje pogledajte na narednoj stranici.