Detalji tužbe Sebije Izetbegović protiv UNSA: Traži 31.000 KM odštete

U tužbi se navodi kako je rješenje Senata nezakonito i da se zasniva na nezakonitoj Odluci Senata.


sebija
Foto: Sebija Izetbegović

Sebija Izetbegović je podnijela tužbu Opštinskom sudu u Sarajevu protiv Univerziteta u Sarajevu (UNSA) kojeg zastupa rektor Rifat Škrijelj.

Izetbegović u tužbi traži poništenja odluke i rješenja kojim se određuje poništenje upisa tužiteljike u Matičnu knjigu magistranata, nakon što je Senat UNSA-e donio odluku o poništenju njenog zvanja magistra medicinskih nauka. Izetbegović traži odštetu od 31.000 KM.

Advokati Sebije Izetbegović navode kako je u Matičnoj knjizi magistranata na Medicinskom fakultetu Sarajevu, za godine od 1964. do 1998 pod rednim brojem 437, upisano da je tužiteljica dana 19.03.1998. godine odbranila magistarski rad “Efekti ishrane trudnica na incidenciju malformacija novorođenčadi za vrijeme rata u Sarajevu”, te da da je stekla naučni stepen magistra nauka.

Šta su argumenti

 – Tužiteljica ističe da je u toku postdiplomskog studija položila odgovarajuće ispite, što je upisano u indeks kolegija Sveučilišta u Zagrebu. Imajući u vidu prethodno iskustvo da su iz personalnog dosjea tužiteljice i drugih evidencija već uklanjani dokumenti koji se odnose na njen postdiplomski studij, tužiteljica nije indeks predala Stručnoj službi UNSA-e, jer je imala objektivne razloge za sumnju da bi i indeks, poput drugih dokumenata, mogao biti uklonjen i uništen, s obzirom da je postupak iniciran izvan akademske zajednice i da su izvan akademske zajednice utvrđeni ciljevi tog postupka. Tužiteljica, uz ovu tužbu prilaže ovjerenu kopiju indeksa kolegija Sveučilišta u Zagrebu, navodi se u tužbi Sebije Izetbegović protiv UNSA, piše Raport.

Zatim se u tužbi navodi kako je rješenje Senata nezakonito i da se zasniva na nezakonitoj Odluci Senata. Zatim se poziva na nalaz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove iz februara 2022. godine u kojoj se navodi da u sticanju magistarskog zvanja Sebije Izetbegović nije bilo nezakonitosti, iako je u inspekcija u svom sljedećem nadzoru iz novembra iste godine dala potpuno drugačije mišljenje.

U tužbi advokati Sebije Izetbegović navode i kako član 77 Zakona o visokom obrazovanju KS ne može biti osnov za odluku o poništenju upisa u Matičnu knjigu magistranata od 23.02.2023. godine.

– Rad komisije koja je sačinila rektoru Senatu Univerziteta dostavila analizu sa prijedlogom odluke, nije uopšte regulisan, ne zasniva se niti na jednom opštem aktu kojim bi bio uređen način vođenja postupka, djelokrug, broj članova komisije i druga pitanja od značaja za rad komisije. Slijedom navedenog, proizilazi da je cjelokupan rad Komisije bio podložan subjektivnom razumijevanju uloge, funkcije načina rada komisije, sa svrhom da obrazloži opravda Odluku koje je već bila donesena čiji dispozitiv je preuzet u pobijanom rješenju rektora.

Pri tome, iz obrazloženja ne proizilazi niti jedan uvjerljiv razlog zbog koga nije prihvaćen izvještaj Komisije koju je formirao Medicinski fakultet u kojem je konstatovano da je tužiteljica, u skladu sa svim relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima, stekla naučno zvanje magistra i koju je Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta u Sarajevu jednoglasno usvojilo, navodi se u tužbi.

Dovodi u pitanje nadležnosti

Zatim se navodi da je donošenje odluke ili preduzimanje drugih radnji u vezi sa oduzimanjem zvanja magistra Sebiji Izetbegović u nadležnosti Medicinskog fakulteta, a ne Univerziteta.

 – U Odluci se navodi da Analiza Komisije od 23.02.2023. godine čini sastavni dio predmetne odluke. Tužiteljica ističe da navedena analiza ne može zamijeniti obrazloženje odluke. Organ koji donosi odluku kojom se odlučuje o zakonitosti postdiplomskog studija tužiteljice mora takvu odluku obrazložiti navodeći činjenice koje je utvrđivao, obrazlažući zašto ih je utvrđivao i kako ih je utvrdio, te koje dokaze je uzeo u obzir i kako ih je cijenio. Također je morao navesti odredbe materijalnih propisa koje je primijenio, odnosno na kojima zasniva meritoru odluku. To je minimum koji obrazloženje odluke mora sadržati da bi se moglo razumjeti da bi se mogla ispitati njegova zakonitost, navodi se, između ostalog, u tužbi Sebije Izetbegović.