Delegacija Univerziteta Ataturk posjetila Univerzitet u Sarajevu

Obje strane su izrazile interes za jačanje saradnje, te je inicirano produženje Sporazuma o akademskoj saradnji između ove dvije institucije.


ataturk unsa

Delegacija Univerziteta Ataturk iz Erzeruma (Republika Turska) posjetila je Univerzitet u Sarajevu gdje se susrela sa rektorom prof. dr. Rifatom Škrijeljom. Delegaciju su činili prof. dr. Ömer Çomakli, rektor Univerziteta Ataturk, prof. dr. Taşkın Öztaş, koordinator Kancelarije za međunarodnu saradnju, prof. dr. Ali Caglar Gulluce, pomoćnik koordinatora za međunarodnu saradnju, i gđa Pinar Uçak, lektorica i viša stručna saradnica za međunarodnu saradnju.

Pored rektora prof. dr. Rifata Škrijelja, sastanku su u ime Univerziteta u Sarajevu prisustvovali predstavnici Filozofskog fakulteta UNSA: doc. dr. Minka Džanko, prodekanica a naučno-istraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo, prof. dr. Ahmed Zildžić, šef Odsjeka za orijentalnu filologiju, doc. dr. Mirsad Turanović, šef Katedre za turski jezik i književnost, prof. dr. Kerima Filan, redovna profesorica turskog jezika i književnosti, prof. dr. Alena Ćatović, redovna profesorica turske književnosti; te mr. sci. Adnan Rahimić, viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju UNSA.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Tokom sastanka, predstavnici oba univerziteta su predstavili svoje institucije, njihovu historiju i razvoj, fokusirajući se na međunarodnu saradnju i ostvarene uspjehe u oblasti nauke i istraživanja. Bila je to prilika za razmjenu iskustava i ideja o unapređenju saradnje između Univerziteta Ataturk i Univerziteta u Sarajevu. Razgovarano je o potencijalnim oblastima saradnje, mogućnostima razmjene nastavnika i studenata, zajedničkim istraživačkim projektima, razvoju zajedničkih akademskih programa, te mogućnostima kulturne razmjene.