DEI: Prezentacija novog ciklusa EU programa

Direkcija za evropske integracije u saradnji sa EU projektima -Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu sa civilnim društvom- i -Podrška učešću Bosne i Hercegovine u novom ciklusu programa EU 2014-2020-, planira održati seminar za organizacije civilnog društva na temu novog ciklusa programa EU 2014 - 2020.


dei logo cover

Direkcija za evropske integracije u saradnji sa EU projektima “Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu sa civilnim društvom” i “Podrška učešću Bosne i Hercegovine u novom ciklusu programa EU 2014-2020”, planira održati seminar za organizacije civilnog društva na temu novog ciklusa programa EU 2014 – 2020.

Pregled novih programa EU možete pronaći na Listi programa 2014-2020 otvorenih za BiH, s osvrtom na programe EU 2007-2013.

Cilj seminara je predstaviti programe EU za period 2014-2020, te pružiti informacije o provođenju potrebnih procedura kako bi se isti u potpunosti i koristili.

Seminar će biti održan Sarajevu 06.03.2014. godine, sa početkom u 10:30 sati. Organizatori će obezbijediti svu logističku podršku u vezi sa organizacijom događaja. Ukoliko bude dovoljno zainteresovanih učesnika za obezbjeđenje prevoza (minimalno 10 učesnika iz Banje Luke/Doboja, Brčkog/Tuzle, Mostara) organizator je u mogućnosti organizovati prevoz do Sarajeva.

Iz Agencije mole sve zainteresovane organizacije civilnog društava da prijave za seminar pošalju najkasnije do 28.02.2014. godine na e-mail: danijela.bugarin@dei.gov.ba. Organizator će po zatvaranju poziva, tačno mjesto održavanja i agendu događaja proslijediti direktno učesnicima na naznačenu e-mail adresu.

(dei.gov.ba)