Da li ste ikada glasali za predstavnike vaših studentskih organizacija?

Student ste. Da li ste ikada glasali za predstavnike vaših studentskih organizacija? Smatrate li da bi se studenti trebali aktivnije uključiti u rad studentskih organizacija? Mislite li da se kvalitetnije studiranje i bolja atmosfera na fakultetima može postići angažiranijim i zainteresiranijim studentima? Vaše studentske organizacije mogle bi raditi bolje?


pips

Da li ste ikada glasali za predstavnike vaših studentskih organizacija? Smatrate li da bi se studenti trebali aktivnije uključiti u rad studentskih organizacija? Mislite li da se kvalitetnije studiranje i bolja atmosfera na fakultetima može postići angažiranijim i zainteresiranijim studentima? Vaše studentske organizacije mogle bi raditi bolje?

pipsNeformalna grupa studenata iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke, kao članovi programa HIA organizacije “Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima”, odlučila se kreirati prijedlog kojim bi animirali studente da se aktiviraju u studentskim organizacijama, informišu i zainteresiraju za sve što se dešava na njihovim fakultetima, te na pozicije rukovodstava istih izaberu one studente, koje većina bude smatrala kompetentnim i koji će se zaista boriti za studentska prava, raditi na uključivanju studenata u što više fakultetskih aktivnosti, educirati ih o njihovim obavezama i pravima, te doprinijeti evoluciji kvaliteta studiranja na fakultetima.

Anketa je dio istraživanja koje se provodi radi ispitivanja djelovanja studentskih organizacija unutar Univerziteta u Sarajevu. Anketa je anonimna i pomoći će procjeni stanja na Univerzitetu. Anketu možete ispuniti ovdje.

Više informacija možete pronaći na Facebook stranici.

Komentar možete ostaviti na našem forumu.

(STUDOMAT.ba)