Da li ste čuli za MURDER tehniku učenja?

Zvučan akronim MURDER krije jednu sasvim jednostavnu i primjenljivu tehniku učenja.


ucenje tehnika

MURDER tehnika nosi naziv prema početnim slovima riječi Mood (atmosfera), Understand (razumjeti), Recall (podsjetiti se), Digest (razložiti), Expand (proširiti), Review (preispitati) i već sam naziv otkriva njen koncept, piše studentskizivot.com.

Ukoliko isprobate ovu tehniku, uvidjet ćete da je vrlo laka za primjenu.

Kreirajte pozitivnu atmosferu

Prva stvar na koju treba da obratite pažnju prije nego što počnete da učite jeste atmosfera. Vrlo je važno da napravite pozitivnu atmosferu u kojoj ćete učiti. Misli se na prostor u kome učite, ali i na vaše psihičko stanje, odnosno raspoloženje. Treba da odaberete odgovarajuće vrijeme za učenje, pogodno okruženje, kao i da budete raspoloženi. Raspoloženje je ključ uspjeha!

Učite sa razumijevanjem

Potrebno je da razumijete ono što treba da naučite i da indentifikujete stavke koje vam nisu jasne kako biste im mogli posvetiti više pažnje i razjasniti ih. Kada nešto ne razumijete, bitno je da to označite i da se kasnije vratite na taj dio gradiva. Pokušajte da ga ponovo razjasnite, a ako vam ne uspije, potražite pomoć profesora i asistenta, ili od kolega.

Podsjetite se pređenog gradiva

Pokušajte da se sjetite šta ste upravo naučili. Nakon što ste naučili jedan dio gradiva, potrebno je da zastanete sa učenjem i pokušate da se sjetite onoga što ste upravo naučili. Ovo je odlična strategija da otkrijete gdje “škripi” i da se fokusirate na te dijelove.

Razložite gradivo

Ako vam se čini da ima mnogo gradiva, razložite ga na manje cjeline i učite dio po dio. Nakon svake pređene cjeline potrebno je da zastanete i da pokušate da objasnite sebi ono što ste upravo naučili. Na taj način ćete izbjeći opasnost da materiju učite napamet, već ćete sve učiti sa razumijevanjem. Potrebno je da vam se naučene informacije “slegnu” kako biste nastavili sa učenjem.

Proširite proces učenja

Nakon prvog usvajanja novog gradiva potrebno je da postavite sebi nekoliko pitanja kako biste dodatno usvojili informacije i utvrdili naučeno. Moguće je da ćete otkriti i sami već neka pitanja koja će vam možda biti postavljena i na ispitu.

  1. Kako biste mogli da primijenite ovaj materijal na ono što već znate?
  2. Kako biste mogli da primijenite ovaj materijal na ono što vas zanima?
  3. Kako biste mogli da učinite ove informacije zanimljivim i kako biste ih predstavili drugim studentima?

Preispitajte dosadašnji rad

Ponovite materijal koji ste učili. Pročitajte još jednom sve što ste morali usvojiti kako biste bili sigurni da nešto niste zaboravili ili izostavili.