“Crivelli Europe PhD” stipendije Fondacije UniCredit&Universities

UniCredit i Universities Fondacije osiguravaju međunarodnu specijalizaciju najboljih evropskih talenata u oblastima ekonomije, bankarstva i finansija.


unicredit univerziteti stipendije

Poziv je sada otvoren za jednu Crivelli Europe stipendiju; 14-a generacija, otvorenu za mlade sa završenim studijem ekonomije, bankarstva ili finansija koji žele početi PhD studij u toku 2016 – 2017. akademske godine u nekom od evropskih, američkih ili univerziteta u drugim zemljama u kojim je prisutna UniCredit banka.

Visina školarine je EUR 25,000 (ili ekvivalent). Ovaj iznos uključuje putne troškove i zdravstveno osiguranje, prije oporezivanja. Troškovi školovanja su također pokriveni od strane Fondacije. Criveli stipendija je nekompatibilna sa bilo kojom drugom stipendijom.

Poziv je otvoren za mlade sa završenim studijima ekonomije, bankarstva i finansija u evropskim zemljama u kojim je Grupa prisutna.

Aplikacije se predaju putem inteneta na adresi: www.unicreditanduniversities.eu

Krajnji rok za prijavu je 15. novembar 2015. godine.

Više informacija ovdje.

(Berza rada)