CPCD: Za rješavanje problema u lokalnim zajednicama dodijeljeno 100.000 KM

Jučer je u hotelu Hollywood u Sarajevu održana dodjela čekova neformalnim grupama građana/ki i udruženjima koja su podržana kroz Program malih grantova, koji provodi Centar za promociju civilnog društa (CPCD).


cpcd logo

Jučer je u hotelu Hollywood u Sarajevu održana dodjela čekova neformalnim grupama građana/ki i udruženjima koja su podržana kroz Program malih grantova, koji provodi Centar za promociju civilnog društa (CPCD).

Centar za promociju civilnog društva i Ambasada Kraljevine Švedske dodijelili su ukupno 100.000,00 KM (stotinu hiljada KM) za 20 organizacija civilnog društva i neformalnih grupa iz cijele BiH. Do sada, kroz ovaj program, dodijeljeno je 175.000,00 KM. Osnovni cilj programa jeste ojačati građane/ke i podstaći organizacije civilnog društva (OCD) da uz korištenje postojećih resursa prepoznaju te na najučinkovitiji način riješe probleme u svojim zajednicama.

Program malih grantova je jedan od projekata CPCD-a. Misija Centra za promociju civilnog društva jeste jačanje civilnog društva u BiH kroz pružanje podrške razvoju organizacija civilnog društva i njihovoj međusobnoj saradnji i umrežavanju. Poseban akcent je na uspostavljanju okvira za efikasne odnose sa vladinim i profitnim sektorom te razvoju građanskog aktivizma.

Program malih grantova realizira se kroz pružanje finansijske podrške organizacijama civilnog društva (OCD) i neformalnim grupama građana/ki za oblasti: inicijative za izgradnju zajednice, lokalne kampanje zagovaranja  i Ad Hoc fond putem kojeg će se pružiti finansijska podrška inicijativama/projektima u kojima se iskaže potreba za hitnom reakcijom, u skladu sa ciljevima PMG-a.  Na osnovu javnih poziva koji će u narednom periodu biti raspisani, CPCD će dodijeliti novih 170.000,00 KM.

– Organizacije civilnog društva i neformalne grupe građana/ki koje djeluju na lokalnom nivou u sklopu PMG-a, dobijaju bespovratna sredstva za realizaciju projekata koji imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života u zajednici. Organizacije koje uđu u drugi krug selekcije dobijaju pomoć iskusnih mentora u izradi projektnog prijedloga. One organizacije čiji projekti budu odabrani za finansiranje imaju pomoć mentora  do kraja realizacije projekata. Pored ovoga, organizacije prolaze trening o finansijsko-administrativnom upravljanju grantom i trening o odnosima sa javnošću. Većina organizacija nakon realizacije projekta u sklopu Programa malih grantova  stekne iskustvo i znanje koje im je potrebno za realizaciju većih i zahtjevnijih projekta, izjavila je gđa. Dragana Grbić-Hasibović, menadžerica Programa.

Mario Vignjević, programski menadžer SIDA-e u BiH za Program malih grantova – PMG “Budi promjena” ističe sljedeće:

– Program maloh grantova je instrument kojim organizacije civilnog društva i građani/ke koji/e žele biti akteri/ce promjena u lokalnim zajednicama utječu na pozitivne promjene u svojim lokalnim zajednicama. To je program preko kojeg se uz malo truda, dobre volje i sredstava mogu napraviti ozbiljne promjene u lokalnim zajednicama.

Podržana udruženja i neformalne grupe su:

 • Neformalna grupa „Klub tinejdžera“, Tuzla
 • UG „Građanska afirmacija društva Goražde“
 • UG „Front“, Tuzla
 • UG „Partnerstvo za zdrav život“  Tuzla
 • NGG „Volonteri s nadom u srcu i snovima u glavi“ Novi Grad
 • UG Odred izviđača „ZVIJEZDA“ Vareš
 • NGG „Lokalna grupa za razvoj“, Simin Han
 • UŽ „Plodovi zemlje“, Lukavica – Gračanica
 • Omladinsko udruženje „Nova Vizija“, Novi Travnik
 • UG „4T“, Modriča
 • UG „Nova ideja“, Nevesinje
 • NGG „Streetworkout“, Bosanska Krupa
 • UG Asocijacija mladih, Foča
 • Udruženje mladih „Eureka“, Žepče
 • NGG „Žena – Lukavac“, Lukavac
 • NGG Kreševosaurusi, Kreševo
 • UG “Bolje sutra”, Tuzla
 • NGG (udruženje u osnivanju) “Dar”, Kozarska Dubica
 • NGG „Podsrnetica“, Bosanski Petrovac
 • NGG Priboj, Priboj

(STUDOMAT.ba)