Copernicus program stipendija

Copernicus stipendije namjenjene su finansiranju jednosemestralnog boravka studenata u Hamburgu i Berlinu uključujući i finansiranje stručne prakse u trajanju od 6 do 10 mjeseci.


copernicus stipendije cover

Copernicus stipendije namjenjene su finansiranju jednosemestralnog boravka studenata u Hamburgu i Berlinu uključujući i finansiranje stručne prakse u trajanju od 6 do 10 mjeseci.

Ove godine biće dodjeljeno 10 takvih stipendije za studente iz istočne, centralne i jugoistočne Evrope. Početak i kraj stipendiranja zavise od perioda početka nastave na pojedinim univerzitetima. U principu, stipendiranje za zimski semestar počinje u oktobru i završava se krajem marta / početkom aprila. Ljetni semestar traje od sredine aprila do kraja septembra. Svaki stipendista će, tokom poslednja dva do tri mjeseca boravka u Njemačkoj, završiti stažiranje u jednoj kompaniji.

Copernicus program je priznat od strane Humbolt Univerziteta u Berlinu kao poseban program studija, zbog čega su stipendisti oslobođeni uslova za registraciju. Upis na određeni univerzitet ograničen je na period od jednog semestra.

Univerziteti stipendistima nude različita predavanja, seminare i radne grupe. Stipendisti čak sami mogu da biraju predmete.

Copernicus će stipendistima organizovati smještaj i pronaći kompaniju u kojoj će stažirati. Pored toga, ovaj program pokriva neophodne troškove života, ishrane, zdravstvenog osiguranja, upisa i javnog prevoza. Stipendisti će primati mjesečnu nagradu u iznosu od 220 eura.

Rok za prijavu je 1. mart za zimski i 1. septembar za ljetni semestar.

Više informacija na: Das Copernicus-Stipendien-Programm

(ues.rs.ba)