Četiri tipa studenata koje srećemo u čitaonicama: Turisti, zagovaratelji pauza…

Prepoznajte li svoje prijatelje ili sebe u opisima studenata koji idu u čitaonice?


man studying at the library
Foto: Envato

Mnogi studenti ne mogu učiti u stanovima, domovima ili porodičnim domovima stoga odlaze u biblioteke i učionice kako bi se spremali za ispite. Posjete čitaonicama česte su i prilikom pisanja seminara, završnih ili diplomskih radova, a od studenata koji tamo zalaze postoji nekoliko vrsta koje najčešće susrećemo.

Za vrijeme ispitnih rokova čitaonice i učionice pucaju po šavovima jer brojni studenti jedino na taj način mogu prolaziti literaturu te polagati ispite. Ophođenjem najpopularnijih lokacija uočit ćete nekoliko tipova studenata koji se motaju po čitaonicama i učionicama. Moguće čak da spadate u neku od kategorija ili ste se susreli s takvim vrstama.

U čitaonicama radi društva

Kad se na faksu dogovarate za učenje, uvijek ćete naići na one studente koji će se prikloniti ideji da zajedno odete u čitaonicu samo zato jer im je dosadno. Mada im i ne odgovara učenje u sebi i okolina, radije će otići s vama u čitaonicu zbog društva, to jest tračanja i komentiranja svakoga ko pored vas prođe. Takve ćete tipove najbolje prepoznati po tome što jedini u ekipi neće imati pregršt olovki, markera te samo s jednom skriptom ispred sebe.

Zagovaratelji pauza

Ako vam je namjera doista naučiti literaturu te položiti ispit, ovu vrstu studenata ne vodite sa sobom na učenje. Radi se o studentima kojima nije primarni cilj usvajati gradivo pa će vas svako nekoliko minuta nagovarati da uzmete pauzu, odete na kafu, zapalite cigaretu i slično.

Proizvoditelji buke

Iako su pravila u svim čitaonicama jednostavna i jasna, često se nađe onaj jedan pojedinac koji će razbiti ‘neugodnu’ tišinu u prostoriji. Lupkat će nogom po podu, nervozno udarati hemijskom po stolu ili se igrati skriptama na način da ometu koncentraciju svih studenata koji ih okružuju. Moguće da su živčani jer moraju učiti ili su jednostavno rođeni za stvaranje buke i smetanje.

Turisti

Mnogi se odluče pokušati učiti u čitaonicama, ali vrlo brzo shvate kako im ipak ne odgovara takva okolina. Budući da im bude neugodno nakon kratkog vremena napustiti knjižnicu, onda se prešetkavaju po odjeljcima s knjigama, razgledavaju te obilaze kafiće. Drugim riječima ponašaju se kao turisti koji se više nikada neće vratiti na tu lokaciju, prenosi Srednja.hr.