Četiri faze života prema Carlu Jungu

Carl Jung švicarski je psiholog i psihijatar, inače začetnik analitičke psihologije, postavio je tezu o četiri faze života, kroz koje prolazi svaki čovjek.


carl jung

Radi se o tome ko smo kao ljudi i što nas motivira. Ne tiču se dobi i postignuća u životu, a te se faze tokom života mogu izmjenjivati.

Donosimo vam koje su to četiri faze života prema Jungu.