Centar za razvoj i podršku (CRP): Javni poziv za prijem devet volontera sa mogućnošću prijema u radni odnos

Nevladina organizacija Centar za razvoj i podršku (CRP) sa sjedištem u Tuzli objavila je Javni poziv nezaposlenim visokoobrazovanim mladim ljudima da se prijave za pozicije 9 volontera sa mogućnošću prijema u radni odnos, a u okviru CRP Omladinske akademije. Rad ove Akademije financira međunarodna organizacija Mercy Corps Scotland putem fonda „Simon Scott Fellowship Fund“.


crp centar za razvoj i podrsku

Nevladina organizacija Centar za razvoj i podršku (CRP) sa sjedištem u Tuzli objavila je Javni poziv nezaposlenim visokoobrazovanim mladim ljudima da se prijave za pozicije 9 volontera sa mogućnošću prijema u radni odnos, a u okviru CRP Omladinske akademije. Rad ove Akademije financira međunarodna organizacija Mercy Corps Scotland putem fonda „Simon Scott Fellowship Fund“.

Rad Akademije će se odvijati u dvije faze. U periodu prvih 9 mjeseci rada će svih 9 polaznika pod mentorstvom pojedinih CRP uposlenika-eksperata biti u statusu volontera (prema Zakonu o radu Federacije BiH), sa plaćenim zakonski obavezujućim doprinosima, kao i plaćenom naknadom za topli obrok i prevoz za stvarno ostvareno vrijeme volontiranja. U drugoj fazi, u periodu preostalih 6 mjeseci rada Akademije, učestvovaće 3 najbolje ocijenjena polaznika faze volontiranja. Svaki od njih će u tom periodu sa CRP-om zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme (6 mjeseci) koji će uključivati uplatu zakonski obaveznih doprinosa, minimalnu neto platu u zakonski određenom iznosu, i naknadu za topli obrok i prevoz. Ovaj period rada će biti također propraćen mentorstvom CRP uposlenika-eksperata.

Orijentacioni period rada Akademije je februar 2015 – maj 2016. godine. Rad Akademije će se odvijati u uredu CRPa (Turalibegova 36, Tuzla).

I volonterski i radni status će uključivati sve vidove podrške polaznicima koje su predviđene Zakonom o radu Federacije BiH, uključujući upisivanje odgovarajućeg statusa u njihove radne kljižice.

Više informacija u dokumentu u prilogu.

(STUDOMAT.ba)