Centar za promociju civilnog društva traži volontere

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Sarajeva Vas poziva na volontiranje u okviru “Programa osnaživanja nezavisnih medija – IMEP“.


volontiranje
Foto: Pixabay

CPCD u partnerstvu sa OTVORENOM MREŽOM sprovodi USAID-ov petogodišnji projekt pod nazivom “Program osnaživanja nezavisnih medija (IMEP)” putem kojeg će kroz više vrsta grantova i edukativnih sadržaja podići kapacitete medija u izradi kvalitetnijeg sadržaja, povećati finansijsku održivosti medija, obezbijediti pravnu zaštitu novinara, ali i povećati kapacitete urednika i novinara u pravnom samozastupanju. Projekt također promovira i koncept volonterstva u smislu sticanja novih vještina i poboljšanja zapošljivosti mladih.

Volonterima će se pružiti prilika da svojim volontiranjem budu dio projektnog tima gdje će u prijateljskom okruženju provesti dio svog slobodnog vremena i steći novo iskustvo, znanje i vještine koje će biti od koristi u daljnjem ličnom i profesionalnom razvoju.

Zašto volontirati u CPCD-u?

Volonterski rad u CPCD-u pruža Vam mogućnost da:

  • unapređujete postojeće znanje i stičete nove vještine;
  • učestvujete na edukacijama namijenjenim za volontere;
  • usavršite praktične vještine koje će vas učiniti konkurentnijim;
  • razvijate liderske vještine
  • prolazite kroz izazovne situacije koje će doprinijeti vašem ličnom razvoju;
  • postanete dio tima jedne od vodećih organizacija u BiH sa 22. godine profesionalnog iskustva iza sebe;
  • otkrijete u čemu ste dobri, a niste možda znali ili imali priliku da se isprobate.

Koga tražimo?

Pored opštih vrlina kao što su odgovornost, samoinicijativnost, kreativnost i inovativnost poželjno je da posjedujete i „can do“ stav i opredijeljenost ka pronalasku rješenja u problemskim situacijama.

Broj volontera: jedan (1) volonter.

Plaćanje tokom volonterskog angažmana:

Tokom angažmana volonterima će biti pokriveni nužni troškovi (topli obrok i prevoz).

Početak angažmana: sredinom mjeseca maja 2018. godine.

Period angažmana: najmanje tri mjeseca, uz mogućnost i dugoročnog volontiranja.

Ljubazno Vas molimo da popunite prijavni formular za volontere i da dostavite svoj CV, eventualne preporuke i dokumente koje smatrate relevantnim, na e-mail adresu: prijava@cpcd.ba, najkasnije do 07.05.2018. godine do 13:00 h sa naznakom „Prijava za volontiranje – Program osnaživanja nezavisnih medija – IMEP“.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Vaše prijave pošaljite najkasnije do 07.05.2018. godine do 13:00 h na e-mail adresu: prijava@cpcd.ba

Dokumenti:

  1. Prijavni-formular-za-volontere
  2. Javni-poziv-za-volontere

(Mreža mira)