Centar za društvena istraživanja Analitika: Konkurs za prijem pripravnika

Centar za društvena istraživanja Analitika iz Sarajeva raspisao je Konkurs za prijem pripravnika.


Centar za društvena istraživanja Analitika Sarajevo

S obzirom na široki spektar aktivosti koje implementira, Centar za društvena istraživanja Analitika stalno radi na širenju kruga svojih saradnika i saradnica. S tim u vezi, od septembra 2016. godine Analitika pokreće program četvoromjesečnog internshipa/stažiranja za studente postdiplomskih studija sa fakulteta društvenih nauka u BiH bez radnog iskustva.

Tokom četiri mjeseca internshipa u Analitici stažisti će imati priliku raditi na različitim poslovima, od organizacije događaja, preko učešća u izdavačkom procesu, do upravljanja projektima i rada na istraživanjima. Pripravnik će dobiti mentorsku podršku i edukaciju kako bi se osposobio za samostalnije obavljanje preuzetih poslova.

Pripravnički staž traje 4 mjeseca, od 1.9.2016. do 31.12.2016. i podrazumijeva angažman od najmanje 20 sati rada sedmično.

Uslovi

Za poziciju pripravnika mogu se prijaviti sve osobe koje ispunjavaju sljedeće oslove:

 • Studenti magistarskih programa bez radnog iskustva (sa posebnim fokusom na pravo, političke nauke, sociologiju, ekonomiju, te javnu upravu)
 • Zainteresovanost za pitanja iz neke od oblasti kojima se bavi Analitika: vladavina prava, javna uprava, socijalna politika ili javne komunikacije;
 • Opšta kultura, informisanost i upućenost u politička dešavanja;
 • Izvrsno znanje jednog od zvaničnih jezika BiH (govor, čitanje i pisanje);
 • Izvrsno znanje engleskog jezika (govor, čitanje i pisanje);
 • Kompjuterska pismenost;
 • Motiviranost i proaktivnost;

Kako se prijaviti?

Sve osobe koje zadovoljavaju navedene kriterije svoje prijave treba da pošalju isključivo na email adresu: info@analitika.ba.

Prijave slati sa naznakom u naslovu emaila: “Prijava za pripravnika”.

Potrebna dokumentacija za prijavu

Svi kandidati i kandidatkinje u svojoj prijavi trebaju dostaviti sljedeće dokumente i materijale:

 • Motivaciono pismo u kojem ćete navesti: zašto se prijavljujete za stažiranje u Analitici, šta očekujete da ćete iz toga dobiti, i šta vi donosite Analitici;
 • Detaljan CV;
 • Kontakt informacije za dvije osobe koje su upoznate sa kandidatovim ličnim i profesionalnim karakteristikama;
 • Jedan primjerak pisanog rada (esej sa fakulteta, stručni tekst, i slično) koji na najbolji način demonstrira vaše analitičke sposobnosti.

Rok za prijavu

Rok za prijavu je 30.6.2016. do kraja radnog dana (do 17:00h).

Zakašnjele i nepotpune prijave nećemo razmatrati.

Kontakt informacije

Sva pitanja šaljite isključivo na email: info@analitika.ba, a ne u vidu telefonskih i drugih upita.

Napomena

Prijave sa nekompletnom dokumentacijom i kandidati i kandidatkinje koji ne ispunjavaju formalne uslove neće biti uzeti u obzir.

Samo oni kandidati/kinje koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.

O Centru za društvena istraživanja Analitika

Centar za društvena istraživanja Analitika je nezavisna organizacija iz Sarajeva koja se primarno bavi istraživanjem i razvojem javnih politika u oblastima vladavine prava, reforme javne uprave, socijalne politike, i javnih komunikacija. Kako navode, svojim radom nastoje poboljšati procese donošenja javnih politika pomoću društveno relevantnih istraživanja, sarađujući pritom sa širokim krugom istraživačkih organizacija i univerziteta, javnih institucija, i organizacija civilnog društva iz BiH, regiona i svijeta.

– Iako svi naši projekti imaju snažnu istraživačku komponentu, oni uključuju i niz drugih aktivnosti, poput različitih edukativnih programa, izgradnje kapaciteta javnih institucija, organizovanja konferencija i javnih debata, te objavljivanja stručnih i naučnih publikacija, navode iz Analitike.

Dodatne informacije

Sve informacije o Analitici možete naći na web stranici: www.analitika.ba.

 

(STUDOMAT.ba)