Centar za civilizaciju Balkana – BALMED: Lista stipendista za akademsku 2013/2014. godinu

Centar za civilizaciju Balkana - BALMED je na zvaničnoj web stranici objavio konačnu listu stipendista za akademsku 2013/14. godinu.


balmed cover

Centar za civilizaciju Balkana – BALMED je na zvaničnoj web stranici objavio konačnu listu stipendista za akademsku 2013/14. godinu. Ove godine na konkurs se javilo 712 kandidata iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore i Makedonije.

Lista stipendista BALMED-a u 2013/2014. godini:

 1. Belma Skopljaković
 2. Dragan Bogdanović-Bjeličić
 3. Jasmin Hasanović
 4. Alma Milišić
 5. Edita Rokša
 6. Nejra Jelovac
 7. Džula Hasičić
 8. Nejra Hodžić
 9. Sandra Kobajica
 10. Ilmedina Salčin
 11. Mensur Kurtagić
 12. Ena Osmančević
 13. Selma Alikadić
 14. Adna Beganović
 15. Medina Ramić
 16. Ilhama Hrnjić
 17. Edis Drnda
 18. Armin Hasić
 19. Emina Okanović
 20. Amar Kišić
 21. Jasmina Beganović
 22. Zumreta Fazlihodžić
 23. Ifeta Palić
 24. Elvis Sejdinović
 25. Maida Turkmanović
 26. Džejlana Karaman
 27. Amina Ibišević
 28. Muhamed Mujić
 29. Emra Kulo
 30. Lejla Imamović

NAPOMENA: Studenti kojima je odobrena stipendija treba da:

 • otvore račun u Ziraat Banci. Za otvaranje računa u banci potrebno je imati ovjerene kopije lične karte i CIPS-ove prijavnice. Oni koji imaju otvoren žiro račun potrebno je da provjere da li je aktivan. Studenti trebaju informisati službenike banke da račun otvaraju radi primanja BALMED-ove stipendije kako ne bi morali da plaćaju troškove otvaranja računa.
 • dostave broj računa (10 cifara) i matični broj (JMB) poštom, lično ili na e-mail adresu: stipendije@balmed.ba.
 • dostave originale ili ovjerene kopije dokumenata koji su dostavljeni prilikom apliciranja za stipendiju poštom ili lično.

Studenti koji ne dostave tražene dokumente i podatke na vrijeme svojevoljno odustaju od stipendije.

Rok za dostavljanje dokumenata i navedenih podataka je 17.02.2014. do 16 sati.

Iz BALMED-a pozivaju studente koji su na listi, a kojima je u međuvremenu odobrena druga stipendija, da ih o tome obavijeste.

– Ove godine na konkurs se javilo 712 kandidata iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore i Makedonije. Bodovani su prosjek ocjena, prosječna primanja u porodici, status roditelja, rezultati na takmičenjima, volontiranje. Svi studenti koji su aplicirali ove godine imaju pravo da apliciraju i sljedeće godine. Koristimo ovu priliku da izrazimo žaljenje što smo kasnili s objavljivanjem liste dobitnika stipendije. Takođe, budžet za stipendije je značajno umanjen od predviđenog u toku trajanja procesa za apliciranje što je uticalo na broj dobitnika stipendije, saopšteno je iz BALMED-a.

(balmed.ba)