Brojni univerziteti u BiH bez akreditacija (VIDEO)

Od više od 40 visokoškolskih ustanova u BiH akreditovano je svega njih pet, a četiri su u proceduri.


Foto: Al Jazeera Balkans
Foto: Al Jazeera Balkans

Od više od 40 visokoškolskih ustanova u BiH akreditovano je svega njih pet, a četiri su u proceduri.

Prve akreditacije za visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini dodijeljene su tek prije mjesec dana i to četiri godine nakon isteka prvog roka.

Trideset pet univerziteta i visokih škola taj proces još nije ni počelo, što postavlja pitanje šta će njihovi studenti moći uraditi sa svojim diplomama, javlja reporterka Al Jazeere Nataša Krstin.

Alen Duspara je student Sarajevskog univerziteta, jedan od njih 250 koji su iskusili studiranje u inostranstvu.

Putem programa Erasmus Mundus proveo je šest mjeseci na Univerzitetu Masaryk u Češkoj, što je za njega bilo veliko iskustvo.

– Za razliku od BiH, kod njih se potencira na nekom kritičkom mišljenju, čega kod nas, prema mom mišljenju, nema. Studirao sam sa ljudima iz Japana, Aljaske, do Južne Afrike i što je meni pozitivno da svako donosi neko svoje iskustvo i onda to spajamo u jedno, koje je onda još bolje, kaže Alen Duspara.

Sada razmišlja da studij nastavi u inostranstvu. Međutim, nije izvjesno da će sa svojom diplomom u tome uspjeti.

Privremene akreditacije visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini istekle su 2011, pa je sada upitno koliko njihove diplome vrijede na inostranim univerzitetima i na tržištu rada.

– Od više od 40 visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini akreditovano je svega njih pet do sada, a četiri su u proceduri. Ni na jednom od ta dva spiska nije najveći univerzitet u državi, sarajevski, koji broji više od 30 hiljada studenata, javlja Krstin.

Razlog za to je politika, kaže prorektor za međunarodnu saradnju.

Od ulaska u postupak akreditacije dijeli ih još formiranje Upravnog odbora, što se pokazalo kao ozbiljna prepreka, jer više od polovine članova treba da imenuje kantonalna vlast.

Skoro šest mjeseci Univerzitet čeka da se partije u Skupštini dogovore čiji će kadar ući u Upravni odbor, kaže prorektor.

– Mi još nemamo probleme zbog nedostatka akreditacije, ali ih možemo imati, jer su rokovi po pitanju uređivanja visokog školstva u Evropskoj zajednici pred samim krajem, kaže Ugo Vlaisavljević, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.

U Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, koja izdaje akreditacije, ne mogu ni da pretpostave kada će svih 44 visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini biti akreditovano. Pozivaju ih da ubrzaju proces.

– Mi ne dovodimo u pitanje, naravno, validnost diploma, niti to iko u ovom trenutku može dovoditi, pošto su to ustanove koje ispunjavaju svoje nadležnosti i procedure u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima u kojima su one osnovane. Međutim, ovdje treba istaći da je akreditacija ne samo interes studenata. To je, prije svega, javni interes, kaže Slavica Škoro iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja.

Ako se posmatra važeći Okvirni zakon o visokom obrazovanju, diplomci sa neakreditovanih univerziteta ne mogu se zaposliti u javnim institucijama.

U Bosni i Hercegovini to se odnosi na više desetina hiljada ljudi. Prema Alenovom mišljenju, diploma ne mijenja mnogo stvari, jer, kaže, nije bitno koliko, nego koga znaš, prenosi Al Jazeere Balkans.

(Al Jazeera Balkans)