British Council: Portal za besplatno učenje engleskog jezika na internetu

British Council, globalni lider u oblasti engleskog jezika, omogućio je svim zainteresovanim u cijelom svijetu da potpuno besplatno uče engleski na internetu. Portal jednostavnog naziva LearnEnglish razvili su najveći stručnjaci za engleski jezik iz Velike Britanije.


learn english british council cover

British Council, globalni lider u oblasti engleskog jezika, omogućio je svim zainteresovanim u cijelom svijetu da potpuno besplatno uče engleski na internetu. Portal jednostavnog naziva LearnEnglish razvili su najveći stručnjaci za engleski jezik iz Velike Britanije.

Namjenjen je svima onima koji žele da na jednostavan način, koristeći zabavne i interaktivne sadržaje počnu sa učenjem ili unaprijede postojeće znanje svjetskog jezika broj jedan.

LearnEnglish sadrži tekstove, video klipove, materijale za slušanje, igre, bogate interaktivne sadržaje koji omogućavaju da korisnici razmjenjuju komentare, uče kroz medjusobnu konverzaciju i postanu dio globalne zajednice okupljene oko engleskog jezika. Tu su i vježbanja pomoću kojih posetioci sajta mogu da provjere svoje poznavanje gramatike, fonda riječi, pravopisa i vještine razumjevanja govornog engleskog.

Sajt LearnEnglish posebno je koristan za sve one koji planiraju da steknu neki od medjunarodno priznatih sertifikata engleskog jezika kao što su Kembridžovi ispiti (FCE, CAE, CPE i drugi). Posebni segment sajta dizajniran je sa namjerom da olakša pripremu IELTS ispita, najpopularnijeg testa engleskog koji se koristi kao dokaz znanja jezika potrebnog za rad i studiranje u zemljama engleskog govornog područja.

Zanimljiv je i segment sajta “You’re Hired” koji pomaže mladima da savladaju one jezičke veštine koje se testiraju prilikom traženja posla kao što je usmena konverzacija na intervjuu (što je u poslednje vreme veoma česta praksa ne samo internacionalnih kompanija već i domaćih firmi).

LearnEnglish može da bude zanimljiv i onima koji su zadovoljni svojim znanjem engleskog, ali žele da se bliže upoznaju sa britanskom kulturom. Posjetioci sajta mogu da saznaju više o tome kako je živjeti u Britaniji, šta se sluša, a šta jede na Ostrvu, kakvi su zapravo Britanci, zašto više vole fudbal nego košarku i zašto ne voze desnom stranom puta “kao sav normalan svijet”.

Za više informacija posjetite: LearnEnglish

(ues.rs.ba)