Bosanska Krupa: Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2020/2021. godini

Općina Bosanska Krupa raspisala je konkurs za dodjelu studentskih stipendija.


bosanska krupa

Općina Bosanska Krupa raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za redovne studente.

Konkurs se odnosi na redovne studente koji imaju prebivalište na području općine Bosanska Krupa u neprekidnom trajanju najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije, koji su državljani Bosne i Hercegovine, koji prvi put upisuju godinu u akademskoj 2020/21. godini na jednom od državnih fakulteta bosansko-hercegovačkih univerziteta u svojstvu redovnog studenta, uz uslov da nisu apsolventi i da nemaju drugu stipendiju.

Stipendija će se isplaćivati mjesečno u jednakim iznosima za 10 (deset) mjeseci za period oktobar 2020. – juli 2021. godine.

Visina studentske stipendije utvrdit će se na način što će se iznos budžetskih sredstava planiran za tu namjenu podijeliti na broj korisnika stipendije.
Visina stipendije studentima sa prosječnom ocjenom 9,5 i više iznosi 200,00 KM.

Krajni rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa, a konkurs je objavljen 03. marta 2021. godine.

Više informacija o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji pročitajte klikom ovdje.