Borba protiv moždanog udara u Tuzli: Nemoj biti jedan od njih!

Svjetski dan borbe protiv moždanog udara nastavlja svoje tradicionalno obilježavanje i ove godine u Tuzli od strane Studentskog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli „MEDICUS“ zajedno u saradnji sa Klinikom za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.


MU19 1

Tuzla, po uzoru na ostatak svijeta, 29. oktobar obilježava kao Svjetski dan borbe protiv moždanog udara, s ciljem upoznavanja javnosti o prirodi oboljenja, njegovoj prevenciji i tretmanu stanja. Obilježavanje ovog datuma je pokrenuto 2006. godine od strane Svjetske organizacije za moždani udar (WSO), a u Tuzli se obilježava od 2014. godine, kao jedinom zvaničnom partneru WSO ispred BiH.

Glavni cilj projekta je zdravstveno prosvijećivanje populacije kada je u pitanju prepoznavanje i važnost faktora rizika, simptoma i znakova moždanog udara te brzina reagovanja na iste, kao i uticaj životnih navika na održavanje kvalitete života.

Prema svjetskim statistikama, kao i podacima Zavoda za javno zdravstvo FBiH, moždani udar predstavlja jednog od najčešćih oboljenja kada je u pitanju smrtnost i invaliditet stanovništva, od kojeg godišnje obolijeva 15 milijuna stanovnika.

S ciljem razvoja svijesti stanovništva, kao i unaprijeđenja njihovog zdravstvenog statusa, ove godine su planirane dvije javne akcije promocije zdravlja. Na sam datum, 29.10. (utorak), akcije će se održati u Tuzli na lokacijama Bingo City Center Tuzla i Mercator Center Tuzla, u periodu od 12.00h do 15.00h. Na aktivnostima će biti prisutni ljekari, medicinske sestre/tehničari i studenti, te će se svi zainteresirani moći informisati o tome šta je moždani udar, kao i analizirati vlastito zdravstveno stanje kontrolom parametara rizičnih faktora (mjerenje holesterola, triglicerida, krvnog pritiska..).

Ovogodišnja tema WSO je „Jedan od četiri“ aludirajući na statističke vjerovatnoće da će 1 od 4 osobe oboljeti od neke vrste moždanog udara. Međutim, s ciljem prevencije oboljenja i pravovremenog djelovanja, ovogodišnje aktivnosti su organizirane tako da svi građani mogu na licu mjesta dobiti provjerene informacije, savjete, te uvid u vlastito zdravstveno stanje. Mentor ovogodišnjeg projekta je prof.dr.med.sc. Dževdet Smajlović, načelnik Klinike za neurologiju Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla, a kooridnatorica projekta je studentica Salković Naida, ispred Sekcije za neuroznanost Studentskog vijeća „MEDICUS“.