BALMED: Obavještenje o konkursu za dodjelu stipendija

Centar za civilizaciju Balkana (BALMED) je na svojoj zvaničnoj web stranici postavio obavještenje za studente koji su zainteresovani da apliciraju za stipendiju.


balmed logo

Centar za civilizaciju Balkana (BALMED) je na svojoj zvaničnoj web stranici postavio obavještenje za studente koji su zainteresovani da apliciraju za stipendiju. 

balmed logo bannerKonkurs za dodjelu stipendija u 2012/2013. godini će biti objavljen 5. oktobra 2012. godine na www.balmed.ba. S obzirom na kratak vremenski period između objave konkursa i roka za apliciranje, preporučuju studentima da unaprijed počnu sa pripremom potrebne dokumentacije.

Opšti uslovi za apliciranje su:

 • da je redovan student u tekućoj školskoj godini
 • da ima prosjek ocjena veći od 8 (za studente prve godine studija prosjek 4,5 iz srednje škole)
 • da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica
 • da niko od užih članova porodice nije stipendista BALMED-a

Potrebni dokumenti:

 • Potvrda o upisu u akademsku 2012/13. godinu
 • Potvrda o prosjeku ocjena/diploma i svjedočanstva iz srednje škole (za studente prve godine studija)
 • Kopija indeksa (stranica sa ličnim podacima i fotografijom)
 • Izjava da podnosilac zahtjeva nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica (izjava se ovjerava u općini)
 • Kućna lista (izdaje se i ovjerava u općini)
 • Dokaz o ukupnim mjesečnim prihodima-primanjima članova porodičnog domaćinstva (potvrda o ličnim primanjima, posljednji ček od penzije i sl.)
 • Jedna fotografija (dimenzije 3×3,5cm)

NAPOMENA:

 • Pravo učešća na konkursu imaju studenti dodiplomskog i postdiplomskog studija koji studiraju u Bosni i Hercegovini
 • Nepotpune i neblagovremene aplikacije neće se uzimati u razmatranje
 • Kao dokaze uz aplikaciju dostaviti originale ili ovjerene fotokopije potrebnih dokumenata
 • Dokumenti dostavljeni uz aplikaciju se ne vraćaju

(STUDOMAT.ba)