BALMED: Obavještenje o konkursu za dodjelu stipendija

Centar za civilizaciju Balkana (BALMED) je na svojoj zvaničnoj web stranici postavio obavještenje za studente koji su zainteresovani da apliciraju za stipendiju.

 BALMED: Obavještenje o konkursu za dodjelu stipendija

Centar za civilizaciju Balkana (BALMED) je na svojoj zvaničnoj web stranici postavio obavještenje za studente koji su zainteresovani da apliciraju za stipendiju. 

Konkurs za dodjelu stipendija u 2012/2013. godini će biti objavljen 5. oktobra 2012. godine na www.balmed.ba. S obzirom na kratak vremenski period između objave konkursa i roka za apliciranje, preporučuju studentima da unaprijed počnu sa pripremom potrebne dokumentacije.

Opšti uslovi za apliciranje su:

 • da je redovan student u tekućoj školskoj godini
 • da ima prosjek ocjena veći od 8 (za studente prve godine studija prosjek 4,5 iz srednje škole)
 • da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica
 • da niko od užih članova porodice nije stipendista BALMED-a

Potrebni dokumenti:

 • Potvrda o upisu u akademsku 2012/13. godinu
 • Potvrda o prosjeku ocjena/diploma i svjedočanstva iz srednje škole (za studente prve godine studija)
 • Kopija indeksa (stranica sa ličnim podacima i fotografijom)
 • Izjava da podnosilac zahtjeva nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica (izjava se ovjerava u općini)
 • Kućna lista (izdaje se i ovjerava u općini)
 • Dokaz o ukupnim mjesečnim prihodima-primanjima članova porodičnog domaćinstva (potvrda o ličnim primanjima, posljednji ček od penzije i sl.)
 • Jedna fotografija (dimenzije 3×3,5cm)

NAPOMENA:

 • Pravo učešća na konkursu imaju studenti dodiplomskog i postdiplomskog studija koji studiraju u Bosni i Hercegovini
 • Nepotpune i neblagovremene aplikacije neće se uzimati u razmatranje
 • Kao dokaze uz aplikaciju dostaviti originale ili ovjerene fotokopije potrebnih dokumenata
 • Dokumenti dostavljeni uz aplikaciju se ne vraćaju

(STUDOMAT.ba)

Možda te i ovo zanima?