BALMED: Konkurs za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2012/13. godini

Centar za civilizaciju Balkana (BALMED) je, kako je i najavljeno, na zvaničnoj web stranici objavio Konkurs za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2012/2013. godini.


balmed logo

Centar za civilizaciju Balkana (BALMED) je, kako je i najavljeno, na zvaničnoj web stranici objavio Konkurs za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2012/2013. godini.

balmed logo bannerCentar za civilizaciju Balkana – BALMED raspisuje konkurs za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2012/13. godini.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Opći uvjeti za apliciranje su:

 1. da je redovan student u tekućoj školskoj godini
 2. da ima prosjek ocjena ne manji od 8,00 (za studente prve godine studija prosjek 4,50 iz srednje škole)
 3. da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica

Obavezni dokumenti:

 1. Obrazac za apliciranje
 2. Potvrda o upisu u akademsku 2012/13. godinu
 3. Potvrda o prosjeku ocjena/diploma i svjedočanstva iz srednje škole za studente prve godine studija
 4. Kopija indeksa (stranica sa ličnim podacima i fotografijom)
 5. Izjava da podnosilac zahtjeva nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica (izjava se ovjerava u općini)
 6. Kućna lista (izdaje se i ovjerava u općini)
 7. Dokaz o ukupnim mjesečnim prihodima-primanjima članova porodičnog domaćinstva (potvrda o ličnim primanjima, posljednji ček od penzije i sl.)
 8. Jedna fotografija (dimenzije 3×3,5cm)
 9. Obrazac za evidenciju dokumenata (preuzeti u PDF-u sa aplikacijskim obrascem na kraju teksta)

Boduju se:

 1. Prosjek ocjena
 2. Volontiranje i uspjeh na takmičenjima
 3. Porodična primanja
 4. Kućna lista (studenti/učenici u porodici, porodični status)
 5. Preporuka profesora (s potpisom i kontaktima profesora)

NAPOMENA:

 1. Pravo učešća na konkursu imaju studenti prvog i drugog ciklusa studija koji studiraju u Bosni i Hercegovini
 2. Samo jedan član uže porodice može biti stipendista BALMED-a
 3. Kao dokaze uz aplikaciju dostaviti originale ili ovjerene fotokopije potrebnih dokumenata
 4. Dokumenti dostavljeni uz molbu se ne vraćaju
 5. Dokumente slati u jednoj koveri A4 formata
 6. Nepotpune i neblagovremene molbe neće se uzimati u razmatranje
 7. Studenti koji apliciraju i čija aplikacija bude prihvaćena obavezni su da se redovno potpisuju da su primili stipendije u terminima kada budu pozivani od strane BALMED-a

Aplikaciju sa dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu: Centar za civilizaciju Balkana – BALMED, Hercegovačka 3, 71000 Sarajevo. (sa naznakom: Aplikacija za stipendiju)

Konkurs je otvoren do 31. oktobra 2012. godine.

BALMED je u prethodih pet stipendijska ciklusa dodijelio 509 stipendija studentima gotovo svih fakulteta na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i Kosovu. U 2012/13. godini BALMED će odobriti 60 stipendija.

Studenti koji su predavali aplikacije prethodnih godina i studenti koji su primali stipendiju BALMED-a imaju pravo da ponovo apliciraju.

Neblagovremene aplikacije neće biti razmatrane.

Bodovanje aplikacija se vrši na osnovu uspjeha/prosjeka ocjena, socijalnog statusa, volonterskog rada i uspjeha na takmičenjima, te preporuka profesora.

Rezultati će biti objavljeni na internet stranici BALMED-a 30. novembra 2012. Studenti kojima bude odobrena stipendija trebaju u roku od pet dana od objavljivanja rezultata dostaviti putem e-maila broj žiro računa kod Turkish Ziraat banke i skeniranu kopiju lične karte.

Prilozi:

(balmed.ba)