Austrija akreditovala studijske programe Internacionalnog univerziteta u Sarajevu

Svečanost povodom dodjele međunarodnih certifikata o akreditaciji studijskih programa održana je jučer, 11.11.2016 godine, u kampusu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu.


Austrijska državna Agencija za osiguranje kvaliteta i akreditaciju, AQ Austria, inače punopravna članica Evropskog udruženja za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA), akreditovala je sedam studijskih programa prvog i drugog ciklusa koji se realizuju na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS).

Advertisements

Svečanosti su pored gostiju iz AQ Austrija te zaposlenika i studenata IUS-a, prisustvovali predstavnici diplomatrskog kora u BiH i ambasade Turske, akademije, medija, lokalnih vlasti, OHR-a, industrije, BH Instituta za standardizaciju, BH Telecom-a, Eurofarma i mnogi drugi.

Prije početka ceremonije održana je press konferencija na kojoj se prisutnim predstavnicima medija obratio Prof. dr Tahsin Erkan Türe, rektor, Prof. dr. Mirsad Karić, prorektor, Dr. Achim Hopbach, direktor AQ Austria i Dr. Maria Weber, Direktorica internacionalnog odjela za akreditaciju i međunarodne odnose pri AQ Austria.

Na press konferenciji je bilo riječi o značaju međunarodne akreditacije i internacionalnom priznanju IUS diploma akreditovanih studijskih programa IUS-a, a što je izuzetno važno s obzirom da strani studenti predstavljaju veliku većinu IUS studenta.

austrija-akreditovala-studijske-programe-internacionalnog-univerziteta-u-sarajevu

Tokom ceremonije skupu se obratio Prof. dr. Hasan Zuhuri Sarikaya, predsjedavajući upravnog odbora IUS-a koji je iznio nekoliko statističkih podatke vezano za IUS i tom prilikom rekao:

– Ukupna investicija u izgradnju IUS-a iznosi preko 40 milona KM, broj zaposlneih na IUS je oko 300, troškovi održavanja u proteklih 12 godina iznose 57 miliona KM, na godišnjem planu IUS izdvaja oko 6.5 miliona za stipendiranje studenata iz BiH; IUS na godšnje planu plaća 2 miliona KM poreskih obaveza, što je 27% ukupnog budžeta. Podaci za akademsku 2016-2017 godinu vezani za studente govore da IUS ima 1828 studenata od čega 1058 su strani studenti, a 770 su BH državljani.

Prof. dr Tahsin Erkan Türe, rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, osvrnuo se i na pitanje akreditacije od strane državne Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, pri čemu je rekao da je IUS uspješno akreditiran i upisan u državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH u 2013. godini, a da je još 2015. godine podnio aplikaciju i prateću dokumentaciju za akreditaciju studijskih programa u skladu sa važećom zakonskom regulativom, ali od tada nije dobio bilo kakav odgovor od Agencije.

Advertisements

– IUS će svakako i dalje nastojati da akredituje svoje studijske programe u BH, čim to bude omogućeno od nadležnih instanci, navodi Rektor. On je prokomentarisao određene predrasude i sterotipe vezano za kvalitet obrazovanja koji nude privatni univerziteti pričemu se često neutemeljeno navodi kako privatni univerziteti nude lošiji kvalitet obrazovanja te da im je ostvarivanje profita jedini interes.

– Danas je IUS dokazao da je u finansijskom smislu upravo pozitivna investicija ya Bosnu i Hercegovinu, a čak štaviše pokazao je da privatni univerziteti mogu postati lideri u pružanju kvalitetnog obrazovanja u skaldu sa evropskim standardima. U skaldu sa svojom IUS Strategijom razvoja 2016-2020, IUS se odlučio na dobrovoljnu međunarodnu akreditaciju određenog broja studijskih programa prvog i drugogo ciklusa te će sa tim procesima nastaviti i u budućnosti kako na internacionalnom takon i na državnom nivou, rekao je Prof. dr Tahsin Erkan Türe

austrija-akreditovala-studijske-programe-internacionalnog-univerziteta-u-sarajevu-11

Predstavnici AQ Austria su naveli da je akreditacija provedena u skladu sa Standardima i smjernicama za obezbjeđivanje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG), principima bolonjskog procesa i evropskog kvalifikacionog okvira. Akreditirani studijski programi IUS-a su na taj način stekli međunarodno priznanje o kvalitetu u skladu sa nevedenim standardima. Naglasili su da je jedan od najvažnijih kriterija interno osiguranje kvaliteta visokoškolske ustanove.

Na svečanosti je nastupila IUS-a studentica na Psihologije, Hana Alivodić, koja je izvela nekoliko kompozicija na lutnji.

Međunarodnu akreditaciju dobili su sljedeći studijski programi:

  • Dodiplomski studijski program Elektrotehnika i elektronika, Fakultet prirodnih i tehničkih nauka
  • Dodiplomski studijski program Genetika i bioinžinjering, Fakultet prirodnih i tehničkih nauka
  • Dodiplomski studijski program Međunarodni odnosi, Fakultet menadžmenta i javne uprave
  • Dodiplomski studijski program Psihologija, Fakultet umjetnosti i društvenih nauka
  • Magistarski studijski program Elektrotehnika i elektronika, Fakultet prirodnih i tehničkih nauka
  • Magistarski studijski program Genetika i bioinžinjering, Fakultet prirodnih i tehničkih nauka
  • Magistarski studijski program Međunarodni odnosi, Fakultet menadžmenta i javne uprave.

Proces akreditacije je vodio i koordinirao IUS Ured za osiguranje kvaliteta, saopšteno je sa Internacionalnog univerziteta u Sarajevu.

(STUDOMAT.ba)