Aplicirajte na stipendije i studentske kredite Grada Srebrenik

Ne propustite svoju priliku za stipendijom ili studentskim kreditom!


Stipendije

Grad Srebrenik raspisao je konkurse za dodjelu 26 stipendija redovnim učenicima srednjih škola i 62 kredita redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija u školskoj/akademskoj 2021/22. godini.

Advertisements

Pravo na dodjelu stipendija imaju redovni učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Srebrenik, uz uslove da su u tekućoj školskoj godini prvi puta upisali školsku godinu, da nisu korisnici stipendije od drugog davaoca, da su završili predhodnu godinu škole sa najmanje prosječnom ocjenom 4,0 i redovni studenti koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Srebrenik uz uslove da su u tekućoj akademskoj godini prvi puta upisali godinu studija, da nisu korisnici kredita ili stipendije od drugog davaoca, da su predhodne godine školovanja (od I do IV razreda srednje škole) završili sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,0 (za studente koji prvi puta upisuju prvu godinu studija), a za studente ostalih godina studija prosječna ocjena 7,00 na fakultetima prirodnih, tehničkih i medicinskih nauka odnosno prosjek ocjena 7,20 na fakultetima društvenih nauka.

Advertisements

Korisniku koji ostvari pravo na stipendiju ili studentski kredit sredstva za školsku/akademsku 2021/22. godinu isplaćivati će se putem tekućeg računa ili putem štedne knjižice i to tako što će se cjelokupni iznos kredita isplatiti do 30.06.2022. godine.

Konkursi ostaju otvoreni do 26. oktobra 2021. godine, a za više detalja pogledati na linku.