Analiza pokazala: U BiH ima više visokoobrazovanih žena

U našoj zemlji više visokoobrazovanih žena, ali ih je u odnosu na muškarce i dalje manje na rukovodećim pozicijama odlučivanja.


education e1646668880785
Foto: Envato

Agencija za statistiku BiH je uradila jednu analizu koja kaže kako je u našoj zemlji više visokoobrazovanih žena, ali ih je u odnosu na muškarce i dalje manje na rukovodećim pozicijama odlučivanja.

Prema podacima iz publikacije Žene i muškarci u BiH, u 2020. godini je u Bosni i Hercegovini od 13.291 diplomiranih studenata bilo 60 posto žena, od 3.143 magistra nauka i specijalista 64 posto su žene, a od 153 doktora nauka žene čine 41 posto.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

– Visokoobrazovane žene u Bosni i Hercegovini dominiraju u djelatnostima obrazovanja, zdravstva i društvenih nauka. U strukturi zaposlenih u obrazovnim ustanovama tokom 2020. godine, u Bosni i Hercegovini je radilo oko 99 posto odgajateljica u predškolskim ustanovama. Međutim, idući prema višim nivoima obrazovanja spolna struktura nastavnog osoblja se mijenjala. Žene su bile zastupljenije u osnovnom i srednjem obrazovanju, dok su više od polovine nastavnika i saradnika u visokoškolskim ustanovama činili muškarci, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Od ukupnog broja zdravstvenih radnika u javnom zdravstvu u BiH u 2020. godini gotovo tri četvrtine su bile žene. Doktorica je bilo 63 posto u odnosu na 37 posto doktora. U oblasti sudstva i tužilaštva, od ukupnog broja sudija i tužilaca, u 2020. godini bilo je 64 posto sutkinja (36% sudija) i 52 posto tužiteljica (48% tužitelja).

Kada je u pitanju položaj žena u privredi, iz Agencije kažu kako upravljačku strukturu deset najviše rangiranih kompanija na berzi u BiH čini 17 posto žena i 83 posto muškaraca, prenosi Klix.

– Samo je jedna kompanija za predsjednicu imala ženu, dok su u ostalih devet kompanija predsjednici bili muškarci, saopšteno je iz Agencije za statistiku BiH.