Agencije za državnu službu BiH: Važno obavještenje za kandidate

Važno obavještenje za kandidate - učesnike u javnim konkursima i državne službenike - polaznike obuka.


ads gov ba

Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine donijela je Rješenje broj: UP1 03-7-7-66/12 od 23.08.2012. godine, kojim se Agenciji za državnu službu BiH nalaže sljedeće:

„I. Zabranjuje se Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine da objavljuje lične podatke kandidata u izbornom postupku po javnom konkursu i lične podatke državnih službenika u postupku provođenja obuke i stručnog usavršavanja na službenoj web stranici www.ads.gov.ba.

II. Nalaže se Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine da blokira lične podatke kandidata u izbornom postupku po javnom konkursu i lične podatke državnih službenika u postupku provođenja obuke i stručnog usavršavanja, koji su objavljeni na službenoj web stranici www.ads.gov.ba.

III. Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine dužna je izvršiti naloženu upravnu mjeru pod tačkom II. u roku od 15 dana od dana prijema ovog Rješenja (op. 27.08.2012.godine), te o tome pismeno obavijestiti Agenciju za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini.“

Postupajući po navedenim nalogu iz Rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka, Agencija za državnu službu BiH je objavila na službenoj web stranici da je uklonila sve lične podatke kandidata u izbornom postupku po javnom konkursu i lične podatke državnih službenika u postupku provođenja obuke i stručnog usavršavanja sa web stranice Agencije.

Također, ADS BiH obavještava kandidate da će se ubuduće sve informacije o rasporedima i rezultatima ispita u postupku provođenja javnih konkursa objavljivati putem sistema „MojKonkurs“ – https://mojkonkurs.ads.gov.ba/ za konkurse koji se sprovode po članu 21. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 04/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09, 08/10 i 40/12), a za konkurse koji se sprovode po članu 32a. Zakona, kandidati će biti obavještavani od strane nadležnih institucija pismenim putem, e-mailom ili telefonski.

Rasporedi obuka državnih službenika se više neće objavljivati na web sajtu Agencije, a kandidati će o terminima obuka biti obavještavani kao i do sada, pismeno putem institucija iz kojih dolaze te u formatu podsjetnika na službeni e-mail.

Rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka možete pogledati u prilogu.

Vezna vijest: Agencija za državnu službu Federacije BiH: Važno obavještenje za kandidate

 (ads.gov.ba