Agencija za rad i zapošljavanje BiH: Prema posljednjim evidencijama u BiH 540 hiljada nezaposlenih

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u BiH, do 30. septembra na evidencijama je prijavljeno 539.703 nezaposlena lica, što u odnosu na 31. avgust predstavlja smanjenje za 1.183 lica ili 0,22 odsto.


Foto: Klix
Foto: Klix

Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje njih 279.076 ili 51,71 odsto su žene, saopšteno je iz Agencija za rad i zapošljavanje BiH.

Do kraja septembra, u Federaciji BiH evidentirano je 390.281, u Republici Srpskoj 137.502, a u Brčko distriktu 11.920 nezaposlenih. U odnosu na avgust, broj lica koja traže posao u FBiH manji je za 378 osoba ili 0,10 odsto, u Republici Srpskoj za 718 ili 0,52 odsto, a u Brčko distriktu za 87 lica ili 0,73 odsto.

Zaključno sa 30. septembrom, posao najviše traže nekvalifikovani radnici – 143.147 ili 26,52 odsto, zatim 9.526 ili 1,77 odsto polukvalifikovanih, te 182.834 ili 33,88 odsto kvalifikovanih radnika.

Posao traži i 2.934 ili 0,54 odsto visokokvalifikovanih radnika, te 1.491 ili 0,28 lica sa nižom stručnom spremom, 149.552 ili 27,71 odsto sa srednjom, 7.352 ili 1,36 odsto sa višom i 42.867 ili 7,94 odsto sa visokom školskom spremom.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u septembru je prijavljeno 16.935 novih lica koja traže posao.

Poslodavci su u septembru zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 4.893 potrebe za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u tom periodu iznosio 5.925.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, novčanu naknadu u septembru je koristilo 10.628 lica ili 1,97 odsto od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih. U istom periodu 2014. godine novčanu naknadu koristilo je 13.553 lica, što ukazuje da se ovaj broj smanjio za 2.925 lica ili 21,6 odsto.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 428.911 lica ili 79,47 odsto od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

(ATVBL)