Agencija za državnu službu Federacije BiH: Važno obavještenje za kandidate

Važno obavještenje za kandidate - učesnike u javnim konkursima i državne službenike – polaznike obuka.


adsfbih_logo.gif

Rješenjem Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine, broj: UPI 03-37-7-25/12 od 06.04.2012. godine naloženo je Agenciji za državnu službu Federacije BiH da blokira sve lične podatke kandidata u izbornom postupku po javnim konkursima i lične podatke državnih službenika u postupku provođenja obuka i stručnog obrazovanja objavljenih na službenoj web stranici Agencije, a takođe je zabranjeno i dalje objavljivanje navedenih podataka.

Postupajući po navedenom nalogu iz Rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka, Agencija za državnu službu Federacije BiH će ubuduće informacije za kandidate /državne službenike u postupku provođenja javnih konkursa i u postupku provođenja obuke državnih službenika objavljivati na isti način, ali bez navođenja imena i prezimena kandidata odnosno državnih službenika.

Kandidati sa liste uspješnih biće pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima.

 (adsfbih.gov.ba