70 studenata dobit će 500 KM jednokratne pomoći

Jednokratnu finansijsku podršku u iznosu od 500 KM dobit će sedamdeset studenata.


stipendija

Grad Široki Brijeg objavio je Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora studentima viših godina s područja grada za akademsku 2023/24. godinu.

Jednokratnu finansijsku potpora u iznosu od 500 KM dobit će sedamdeset studenata koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da imaju prebivalište na području grada Širokog Brijega,
 • da su studenti državnog univerziteta,
 • da imaju status redovnog studenta,
 • da nisu studenti prve godine preddiplomskog ili integriranog studija,
 • da nisu ponavljali nijednu godinu studija,
 • da nisu u statusu apsolventa diplomskog ili integriranog studija,
 • da nisu stariji od 26 godina,
 • da nisu korisnici druge stipendije – dokazuju ovjerenom izjavom

Uz prijavu na Javni poziv, studenti trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Popunjen Prijavni obrazac (ime, prezime, adresa i kontakt tel.),
 • Preslika CIPS-ove osobne iskaznice,
 • Potvrda o prebivalištu,
 • Potvrda fakulteta koja sadrži naziv studija, smjer ili odsjek, s naznakom da je redovan student i da nije ponavljao nijednu godinu studija (prihvaća se samo original potvrda sa referade),
 • Ukoliko je student diplomskog studija, potreban je dokaz o prvom upisu preddiplomskog studija (u potvrdi fakulteta navedena godina upisa prve godine studija, preslika prve stranice indeksa iz koje je vidljiva prva godina upisa ili drugi relevantan dokaz),
 • Izjava ovjerena – da nije korisnik druge stipendije,
 • Potvrda o prosjeku ocjena sa fakulteta (za sve godine studija),
 • Izjava o zajedničkom kućanstvu (broj članova porodice, broj uposlenih, neuposlenih i potvrde o prebivalištu za sve članove porodice),
 • Potvrda od Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja i članova uže porodice,
 • Student koji ima tešku bolest ili invalidnost, rješenje ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno rješenje o postotku invalidnosti,
 • Student čiji član uže porodice (otac, majka, brat i sestra) imaju tešku bolest ili invalidnost, rješenje ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno rješenje o postotku invalidnosti,
 • Potvrda za sudjelovanje u Domovinskom ratu (roditelja),
 • Student bez jednoga ili oba roditelja (Izvadak iz matične knjige umrlih),
 • Potvrda ili uvjerenje o visini svih mjesečnih primanja roditelja ili članova uže porodice (potvrda ili uvjerenje o iznosu plaće od poslodavca, potvrda iz porezne uprave o primanju za posljednja tri mjeseca, odrezak o mirovini ili druga primanja),

Sva traženu dokumentaciju (original ili ovjerena preslika) dostavlja se osobno ili putem pošte na adresu:

GRAD ŠIROKI BRIJEG
Ul. fra Didaka Buntića 11.
88220 Široki Brijeg

s naznakom ”ZA JAVNI POZIV – DODJELA FINANCIJSKIH POTPORA STUDENTIMA” i ”NE OTVARAJ”.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na službenoj web stranici Grada Širokog Brijega i oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega, navodi se u priopćenju Grada Širokog Brijega.