13 ilustracija koje prikazuju put od srednje škole do diplome

Ovih 13 ilustracija prikazuju put nakon završetka srednje škole. Ilustracije na originalan način prikazuju probleme i prepreke sa kojima se susreću mlade osobe, od upisa na fakultet, preko studijskih godina, odbrane diplomskog rada i na kraju (ne)pronalaska posla.


put do diplome i poslije fb

(STUDOMAT.ba)