Zašto je bolje čitati naglas prilikom učenja?

Kako se najefikasnije boriti protiv zaboravljanja, odnosno kako zapamtiti što više informacija tako da to znanje ostane trajno u našem iskustvu?


reading book
Ilustracija: Envato

Kako se najefikasnije boriti protiv zaboravljanja, odnosno kako zapamtiti što više informacija tako da to znanje ostane trajno u našem iskustvu?

Odgovor na ovo pitanje nalazi se u istraživanju koje su sproveli Noah Farrin i Colin MacLeod sa Univerziteta u Waterloo, u kanadskoj pokrajini Ontario. Rezultati tog istraživanja, objavljeni u časopisu Memory, donose zanimljive podatke o efikasnijem učenju.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Poznato je da čitanje naglas pomaže pri pamćenju informacija, ali nije jasno zašto, da li to je zbog samog čina čitanja, zato što čujemo sebe kako govorimo ili iz oba razloga. Da bi otkrili šta uzrokuje ovu pojavu, istraživači su pozvali 75 studenata da učestvuju u eksperimentu i snimili ih kako izgovaraju 160 riječi. Studentima je rečeno da treba da se vrate u laboratoriju za dvije sedmice, ali ne i zašto.

Dvije sedmice kasnije, studenti su učili polovinu tih riječi za test memorije koji će potom raditi. Učili su na četiri načina: 20 riječi su ponavljali u sebi, 20 su čuli sa snimaka na kojima ih neko drugi izgovara, čuli su snimke na kojima su sami izgovarali 20 riječi prije dvije sedmice i posljednjih 20 su sami čitali naglas.

Test koji je uslijedio se bazirao na prepoznavanju. Pred studentima su se nalazile riječi koje su sada ponovili i riječi koje su snimili prije dvije sedmice, ali nisu ponovili. Kada vide riječ, trebalo je da kažu u koji skup ta riječ spada.

Najefikasnijom se ispostavila metoda čitanja naglas, sa 77% tačnih odgovora. Zatim slijede: slušanje svog glasa, slušanje tuđeg glasa, a na kraju čitanje u sebi. Najmanja razlika, 3%, bila je između čitanja naglas i slušanja svog glasa, a najveća, 12% između slušanja tuđeg glasa i čitanja u sebi.

S obzirom na to da je poznato da većina studenata uči iščitavanjem materijala više puta, bez uključivanja drugih metoda poput različitih vidova testiranja, dobro je znati da bi nam čitanje naglas bilo od velike pomoći u tom procesu.

Iako su rezultati ovog istraživanja nedvosmisleni, treba imati u vidu da nije u potpunosti moguće uporediti učenje liste riječi sa svim gradivom kroz koje studenti moraju da prođu.

Veća je vjerovatnoća da će biti potrebno naučiti 160 strana nego 160 riječi, a čitanje naglas oduzima znatno više vremena nego čitanje u sebi, prenosi Mentalfloss.com.